70 procent energibesparing med LED

När Prologis Park i Norrköping bytte den gamla lysrörsbelysningen mot trådlös LED-belysning, minskade energikonsumtionen med över 70 procent. Dessutom kunde antalet armaturer halveras i lagret som nu får underhållsfri belysning i minst 15 år.
Tidigare var fastigheten i Prologis Park i Norrköping försedd med lysrörsbelysning utan styrsystem som var tänd från tidig morgon till sen kväll.

Energieffektiv och hållbart

– Att få en tillfredsställande belysning i ett tolv meter högt lager med smala lagergångar som slukar ljus är en utmaning, säger Magnus Thim, fastighetsförvaltare på Prologis i Norden. Förutom en energieffektiv och hållbar belysning är det viktigt med en lösning som inte bländar truckförarna.

LED-belysning på Prologis Park Norrköping

Prologis föll för systemet GentleSpace GreenWarehouse från Philips, en paketlösning med dimbara LED-armaturer där smart inbygg intelligens finns i själva armaturen. GentleSpace GreenWarehouse ger bra ljus på höga takhöjder och lång livslängd – hela 70 000 timmar vid 100% ljus. Lösningen ger bättre ljusspridning än den tidigare lösningen och ett vitare och klarare ljus som dessutom inte bländar. I de delar av fastigheten där det bara pågår arbete under delar av dygnet finns närvarodetektorer som reglerar ljuset – en energibesparande faktor som passar bra ihop med Prologis högt ställda miljömål. Företaget arbetar för att minst 95 procent av fastigheterna ska ha en energieffektiv belysning i slutet av 2021.

Energisparmålen uppfyllts över förväntan

– Enligt kalkylen skulle vi spara 50 procent energi med LED. Verkligheten är bättre, vi sparar över 70 procent. Energisparmålen har således uppfyllts över förväntan, lagerlokalen har fått bättre ljusmiljö och hyresgästen är väldigt nöjd, säger Magnus Thim.