Alla inlägg av Renée Randau Cibuk

Logent i full drift i Prologis nybyggda automatiserade lager

Logent i drift i Prologis automatiserade lager

Nu är Logent i full drift i det nya lagret på 23 509 m2 i Göteborg som bland annat är utrustat med ett avancerat robotsystem. Därmed har ett hektiskt och tidspressat projekt genomförts med framgång.

I mitten av juli 2016 slöts en överenskommelse mellan Prologis och Logent om att bygga ett nytt lager i Prologis nya logistikpark vid Göteborgs hamn 
med färdigställande till början av mars 2017.
Läs mer

Prologis förvärvar 77 000 kvadratmeter fastigheter

Prologis har tecknat avtal om att förvärva fem svenska logistikfastigheter från Estea Logistic Properties 5 AB.

Portföljen på 77 000 kvadratmeter, som är uthyrd till 100 procent, omfattar moderna klass A-anläggningar i Stockholm, Eskilstuna, Borås och Jönköping. Samtliga anläggningar är belägna i strategiska logistiklägen med bra transportförbindelser för att lätt kunna nå den nordiska marknaden.
Läs mer