E-handeln växer kraftigt i Sverige

E-handeln i Sverige har den största tillväxten sedan 2007. Det framgår av e-baromentern för 2013, som HUI Research tar fram tillsammans med PostNord och Svensk Digital Handel.

Den svenska detaljhandelns försäljning på internet ökade med 17 procent under 2013 och omsatte 37 miljarder kronor. Detaljhandeln i sin helhet ökade försäljningen med 1,9 procent under helåret, enligt den senaste e-barometern.

Transportation onlineTotalt utgör e-handeln nu sex procent av den totala detaljhandeln i Sverige. Bortser man från dagligvaruhandeln utgör e-handeln tio procent av omsättningen. De största branscherna för e-handeln i Sverige är hemelektronik, kläder och skor samt böcker och media. Men sportartiklar, leksaker och kosmetika tillhörde de branscher som hade starkast tillväxt under fjärde kvartalet 2013.

Tre av tio svenskar handlar varor på internet minst en gång i månaden, enligt e-baromentern. Barnfamiljer e-handlar mest. En tydlig trend är att konsumenter i ökad utsträckning besöker både fysiska och digitala butiker för att planera och genomföra inköp.

– Den växande e-handeln och dess andel av logistikarbetet kräver moderna och flexibla lager. Logistikbyggnaden längst ut i kedjan, före sista distributionsledet, blir inte enbart ett lager och distributionscenter utan en enhet för kundorderstyrd plockning av varor för slutkunden. Det är en värdehöjande aktivitet jämfört med pall in pall ut, säger Allan Lavén, regiondirektör för Prologis Norden.

– E-handelsföretagen har ofta behov av mindre ytor inledningsvis men med möjlighet att växa. Lokaliseringen av logistikbyggnaderna ska gärna vara nära stadskärnorna för att företagen ska kunna tillfredsställa sina kunder med distribution dagen efter beställning eller till och med samma dag. Markfrågan blir en utmaning. Om e-handelns omsättning i Europa exempelvis växer med 1 miljard euro innebär det ett behov av 72 000 m2 logistikyta, konstaterar Allan Lavén.

Norden, Storbritannien och Tyskland är de mest mogna marknaderna för e-handel i Europa, enligt PostNords rapport E-handel i Europa 2014. Rapporten basereras på en undersökning som genomförts i tolv europeiska länder. Resultatet av undersökningen visar att européerna i dessa länder konsumerade varor på internet för närmare 170 miljarder euro under det senaste året.

I Europa är kläder och skor den enskilda varukategori som flest e-handelskonsumenter handlat under det senaste året, enligt rapporten. I Norden, Spanien och Italien är hemelektronik populärast. Andelen konsumenter som någon gång e-handlat från utlandet är högst i Norden, tätt följt av Storbritannien. Drygt hälften av de nordiska e-konsumenterna har någon gång handlat från utlandet och då framför allt från Storbritannien, USA och Tyskland.

Värdet av de nordiska konsumenternas e-handel under det senaste året uppgår till 12,7 miljarder euro. Ungefär 85 procent av alla nordbor mellan 15 och 79 år har någon gång e-handlat varor.

Här kan du ladda ner rapporterna:
E-barometern helårsrapport 2013
E-handeln i Europa 2014