Detta bildspel kräver JavaScript.

Eskilstuna

Eskilstuna i Södermanland, har 100 000 invånare och ligger i en av Europas mest dynamiska regioner Mälardalen, med över tre miljoner invånare inom en radie på 100 km.

Eskilstuna har en väl fungerande och viktig infrastruktur för transport av gods mellan Stockholm och norra Europa.
Eskilstuna ligger i mittpunkten mellan Stockholm och Örebro, två av de ledande logistikområdena i Sverige och är även en viktig anslutning i trafiken mellan Stockholm och Göteborg (en av två vägar).
Tre olika transportmedel sammanflätas här; Svealandsbanan med en av de mest intermodala järnvägsterminalerna, E20 samt flygplatsen.

Eskilstuna DC1

Fastigheten Eskilstuna DC1 är belägen i Svista Logistik Park, vid Eskilstunas östra infart vid E20. Hyresgäster i närområdet är H&M:s regionala distributionscenter, Meca och SAAB.

Eskilstuna

Byggnad 1

Totalarea 29 716 m²
Byggnadens djup:
Fri Höjd: 9,5-11,5 m
Minsta enhet: 10 238 m²
Belastning golv: 3000 Kg/m²
Tillgänglighet Fullt uthyrd