Ett nytt kapitel i vår nordiska organisation

Efter åtta år som Nordenansvarig hos Prologis gick vår regiondirektör Allan Lavén i pension sista augusti. Under Allans tid har Prologis haft en rekordbeläggning sedan fusionen mellan AMB och Prologis. Vi har även haft en oöverträffad stabilitet genom den ekonomiska nedgången.

Ny Nordenansvarig är Bram Verhoeven, som även är regionchef för Benelux. Bram har tio års erfarenhet från branschen och en stark meritlista när det gäller att driva kundservice och affärsutveckling. Det gjorde honom till ett självklart val för rollen.

Hösten har rivstartat för Prologis i Norden

Bram är väl insatt i den nordiska verksamheten och marknaden. Han arbetar redan tätt tillsammans med resten av teamet i Sverige och besöker ofta Nordenkontoret i Göteborg.

– Hösten har rivstartat för Prologis i Norden och vi har många spännande projekt på gång. Bland annat den nya byggnaden på 37 000 m2 vid Göteborgs hamn, som utvecklas på spekulation. Vi har redan fått vår första hyresgäst, logistikföretaget Logent, trots att anläggningen inte är klar förrän i början av nästa år. Det gör att vi räknar med att anläggningen är fullt uthyrd innan invigningen, säger Bram Verhoeven.
GBG II Ground with Buildings

– Vi har en aggressiv tillväxtstrategi för Norden, med målet att dubbla vår portfölj av logistikyta till 2020. För att nå målet måste vi både göra förvärv men även utveckla egna fastigheter, säger Bram.

Mer om nya logistikparken vid Göteborgs hamn och hyresgästen Logent går att läsa om i denna artikel i Intelligent Logistik.

Övriga teamet i Norden utgörs av Johan Nihlmark, Gunnar Gillholm, Magnus Thim och Renée Randau Cibuk som ni kan läsa mer om nedan.

Prologis team i Norden:

Bram VerhoevenBram Verhoeven – regionchef för Norden och Benelux


Bram är ansvarig för den dagliga verksamheten som innefattar utveckling, uthyrning, köp, projekt och fastighetsutveckling. Bram har arbetat på Prologis sedan 2006 och har under denna tid haft flertal roller. Sedan 2010 är han ansvarig för Benelux.

Johan-contactJohan Nihlmark – affärsutvecklare i Norden
Johan har arbetat på Prologis sedan början av 2013. Han är kontaktperson för alla kommersiella frågor och jobbar tätt ihop med Gunnar Gillholm med att utveckla nya projekt och affärer. Johan har en prestigelös och ödmjuk framtoning och jobbar ständigt med att hitta de bästa lösningarna för sina hyresgäster.

Gunnar GillholmGunnar Gillholm – projektchef för Nordeuropa och Norden
Gunnar har arbetat på Prologis sedan 2006 och blev vid årsskiftet projektchef för Nordeuropa. Med en lång erfarenhet inom projektledning och projekt i internationell miljö bygger han upp nya, moderna logistikfastigheter och utvecklar Prologis befintliga byggnader. Tidigare har Gunnar, förutom projekten i Norden, också ansvarat för fastighetsförvaltningen i Sverige. Gunnar jobbar tätt tillsammans med Johan Nihlmark i såväl projekt som vid uthyrning. Han är en stor resurs för Prologis hyresgäster eftersom han kan verksamhetens alla delar utan och innan.

Magnus ThimMagnus Thim – fastighetsförvaltare i Norden


Magnus ansvarar sedan september 2016 för fastighetsförvaltningen i Norden. Han har en lång erfarenhet inom branschen och strävar efter en hög närvaro hos hyresgästerna. Magnus har ett stort tekniskt kunnande och känner till fastigheterna sedan tidigare då han har jobbat som kundansvarig mot Prologis i många år.

Renée Randau CibukRenée Randau Cibuk – administrativ assistent i Norden


Renée har arbetat på Prologis sedan mitten av 2015. Hon är ansvarig för alla administrativa frågor hos Prologis i Norden. Renée bidrar till en positiv och upplyftande stämning på kontoret och sträcker alltid ut en hjälpande hand när det behövs – både till sina kollegor och till kunder.