Europas mest eftertraktade logistiklägen

Prologis rapport om Europas mest eftertraktade logistiklägen bygger på en undersökning där 160 respondenter, bestående av bland andra speditörer, återförsäljare och 3PL-företag, har fått rangordna 100 orter i 22 länder.

Philip-Dunne-LR– Undersökningen är fokuserad på de dominerande ekonomierna och de totala flödena i Europa. Sverige har en högt utvecklad logistik för att industri- och handelsföretag ska kunna konkurrera på den europeiska marknaden. Stockholm, Jönköping, Göteborg och Norrköping är knutpunkter för den nordiska marknaden och dessa orter är även med på listan över de 100 mest eftertraktade logistiklägena i Europa, säger Allan Lavén, regiondirektör för Prologis Norden.

Norrköpingsområdet hamnar på plats 62 i rangordningen, Stockholmsområdet på plats 70, Göteborgsområdet på plats 72 och Jönköpingsområdet på plats 83. Det mest eftertraktade logistikområdet i Europa är Venlo i sydöstra Holland, nära gränsen till Tyskland. I detta område förvaltar Prologis 107 000 m2 av de totalt 1,3 miljoner tillgängliga kvadratmeterna.

På andra plats hamnar Antwerpen/Bryssel-området i Belgien och på tredje plats Rotterdam i Holland. På plats fyra återfinns det tyska Rhein/Ruhr-området och på plats fem den spanska huvudstaden Madrid. Prologis rapport rangordnar också framtidens mest eftertraktade logistiklägen och enligt respondenterna kommer holländska Venlo att vara mest eftertraktat även år 2018.

Rangordningen av logistiklägen gjordes enligt kriterierna ”närhet till kunder och leverantörer”, ”tillgång på arbetskraft och myndigheters/politiska beslutsfattares flexibilitet”, ”tillgång på mark/befintliga lager och fastighetskostnader” samt ”kvalitet och närhet till infrastruktur, inklusive ekonomiska nätverk och tillgång till strategiska transporter”.

Paneuropeiska nätverk växer fram

Rapporten visar vidare att hyresgästerna fortsätter att konsolidera sin verksamhet i större och mer effektiva logistikcenter och planerar att verka i större nätverk. Nästan två tredjedelar av de tillfrågade förväntar sig att verka i paneuropeiska nätverk år 2018.

Av de elva viktigaste faktorerna som kommer att påverka strategierna för distributionsnätverk under de kommande fem åren kommer sekulära förändringsfaktorer, som global handel, outsourcing och globalisering, att vara starkare än cykliska faktorer. Ökade bränslepriser kommer att vara den enskilt största faktorn, eftersom transportkostnaderna är den största kostnadskomponenten för logistikfastigheternas hyresgäster, medan e-handel uppfattas som den näst viktigaste förändringsfaktorn.

– Denna forskning är av avgörande betydelse eftersom den hjälper oss att förstå våra kunders nuvarande och framtida krav på distributionssystem. Det är i linje med vår investeringsstrategi och resultaten visar att vi är väl rustade för att möta efterfrågan på Europas mest eftertraktade logistikmarknader, säger Philip Dunne, vd för Prologis Europa.