Fastigheter

Prologis fastighetsbestånd i Norden omfattar logistikanläggningar med en sammanlagd yta av 495 000 kvadratmeter. Vi har också reserverat mark på flera orter, för framtida byggnation av logistik- och distributionscenter.

Vår nordiska verksamhet utgår från Sverige, som är en bas för många internationella industriföretag med verksamhet i Norden. Vi fokuserar på de två storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. Dessa regioner fungerar som nav för logistikflöden, tack vare väl fungerande infrastruktur och snabba förbindelser med andra marknader.


Vill du veta mer om våra logistiklokaler? För mer detaljerad information, klicka på respektive projekt i menyn.