Göteborg är Nordens logistikhuvudstad

Göteborgsregionen växer och de utlandsägda företagen ökar.

– Det finns idag ungefär 2 300 utlandsägda företag i Göteborgsregionen och hälften av dem ägnar sig åt export. Den internationella infrastrukturen med Göteborgs Hamn och Landvetter flygplats betyder mycket för företagens närvaro här, liksom forskning och utveckling inom logistikområdet. Göteborg är Nordens logistikhuvudstad, säger Roger Strömberg, näringslivschef på Business Region Göteborg.

– Alla regioner i Europa vill attrahera investerare. Men Göteborgsregionen står sig bra i konkurrensen. Kombinationen läge, internationell infrastruktur och logistikforskning är unik. Chalmers har en egen avdelning för logistik inom en av sina institutioner och stora företag, som SKF och Volvo Cars, satsar på forskningscenter i Göteborg, fortsätter Roger Strömberg.

Roger Strömberg
Roger Strömberg
Göteborg har i mer än ett decennium utsetts till bästa logistikläget i Sverige. Staden är även ett logistiknav för övriga Norden. Göteborgs Hamn har avgörande betydelse för stadens särställning på logistikkartan.

– Cirka 70 procent av Skandinaviens totala industrikapacitet finns inom en 500 kilometers radie från Göteborgsregionen. Många av de företagen använder hamnen för import och export, säger Roger Strömberg.

Hamnen är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går genom hamnen och 60 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn har ett brett linjeutbud med trafik till 140 destinationer runtom i världen. Direktlinjer finns exempelvis till USA, Mellanöstern och Asien.

– Infrastrukturen är särskilt viktig för oss här i Norden, eftersom vi befinner oss i Europas utkant. Logistik är pengar och det är viktigt att vi fortsätter att utveckla infrastrukturen och logistiksystemen för att vi ska komma närmare övriga Europa, säger Roger Strömberg.

Efterfrågan på attraktiva lägen för logistikfastigheter är särskilt stor i närheten av Göteborgs Hamn. Numera kan Göteborgs Stad erbjuda stora sammanhängande markytor för nya hamnanknutna verksamheter inom hamnen och Hisingens logistikcentrum.

– Göteborgs Stad har en kontinuerlig dialog med Prologis, 3PL-företag och andra intressenter för att hitta bra lösningar för framtiden. Nya etableringar drar till sig nya varuägare, vilket stärker regionen ytterligare, konstaterar Roger Strömberg.