Logent i full drift i Prologis nybyggda automatiserade lager

Nu är Logent i full drift i det nya lagret på 23 509 m2 i Göteborg som bland annat är utrustat med ett avancerat robotsystem. Därmed har ett hektiskt och tidspressat projekt genomförts med framgång.

I mitten av juli 2016 slöts en överenskommelse mellan Prologis och Logent om att bygga ett nytt lager i Prologis nya logistikpark vid Göteborgs hamn 
med färdigställande till början av mars 2017.

– Vi är mycket stolta över att ha Logent som hyresgäster och att vi kunnat leverera på de specifika önskemål som de efterfrågade. Vår nya logistikpark är utmärkt för företag som vill minska sina driftskostnader och ha stor flexibilitet. Anläggningen är både modern och belägen på ett attraktivt logistiskt läge, säger Johan Nihlmark, affärsutvecklare på Prologis.

Logent i drift i Prologis automatiserade lager

Lyckad flytt med snäv tidsram

Under den första helgen i mars flyttades Logents verksamhet till det nya lagret, varefter produktionen startade upp i full skala redan på söndagskvällen. Flytt- och uppstartsprojektet fungerade klanderfritt från första stund. 

– Det unika med projektet, förutom den mycket snäva tidsramen, är att samtliga intressenter lyckades samordna alla ingående och komplexa delprojekt utan att uppstarten av den nya verksamheten äventyrades, säger Kurt Liljergren, Vice President Strategic Sales på Logent.

Den nya logistikparken, Prologis Park Gothenburg II, är strategiskt belägen i närheten av stora industriella kluster med kort avstånd till hamnen. När etapp ett nu är klar finns för närvarande 13 500 m2 ledig logistikyta. Etapp två planeras ge ytterligare 20 000-25 000 m2 logistikyta för uthyrning under 2018.

Prologis Park Gothenburg II har miljöcertifieras i nivån ”very good” enligt BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method.)