Bilder

Välkommen att hämta bilder för användning i media. Bilderna får publiceras fritt i nyhetssammanhang. Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte utan Prologis godkännande. Bilderna får beskäras men inte förvanskas. För ytterligare bilder eller frågor vänligen kontakta Prologis på 031 335 4800 eller info-se@prologis.com.

Fastigheter

Prologis Teamet

 Prologis Logotyper

Våra logotyper får användas enligt vår logotyp guide som du kan läsa här;
Prologis Logo Guidelines