Prologis håller spadtagsceremoni för 15 000 kvadratmeters byggnad i Arendal

Stort intresse för nytt A-klass logistikutrymme i Prologis Park Göteborg
Göteborg3 april 2014 – Prologis, Inc., världens ledande ägare, förvaltare och utvecklare av logistikfastigheter, meddelar idag att det symboliska första spadtaget tagits för en 15 000 kvadratmeter spekulativ byggnad i Prologis Park Göteborg, Arendal. Det firades på plats igår med inbjudna gäster.

Den nya byggnaden blir den fjärde i Prologis Park Göteborg. Fastigheten beräknas bli klar under sista kvartalet 2014. Göteborg är Nordens logistiknav på grund av Göteborgs Hamn och utbudet av moderna, strategiskt belägna logistikfastigheter är begränsat här.

En rad talare var på plats vid spadtagsceremonin, för att dela med sig av synen på logistiktrender, betydelsen av strategiskt belägna logistiknav och behovet av fortsatt utveckling. Allan Lavén, regionchef Prologis Norden, Olof Tullberg, affärsutvecklingschef Johnson Controls och Roger Strömberg, näringslivschef på Business Region Göteborg, medverkade i eventet.

– Vi är glada över att vi fick möjlighet att dela våra insikter om regionala logistiktrender vid spadtagsceremonin i Arendal. Engagemanget och det stora intresset på eventet bekräftar de dynamiska förhållandena på marknaden, säger Allan Lavén, regionchef för Prologis Norden.

Gästerna fick även besöka Johnson Controls logistikanläggning som företaget hyr av Prologis. Anläggningen ingår i Prologis Park Göteborg, som ligger i direkt anslutning till Göteborgs Hamn. Det fanns dessutom möjlighet att delta i en rundtur i Göteborgs Hamn.

Prologis är en ledande leverantör av industrifastigheter i Sverige med cirka 354 000 kvadratmeter logistik- och distributionsyta (december 2013). Alla befintliga svenska fastigheter är fullt uthyrda. I Europa uppgår Prologis fastighetsbestånd till 13,7 miljoner kvadratmeter.

Foto bifogas för fri publicering
Första spadtagsceremonin för Prologis fjärde byggnad i Arendal. Fr. v: Thomas Karmann, chef för Prologis Nordeuropa, Roger Strömberg, näringslivschef på Business Region Göteborg, Allan Lavén, regionchef Prologis Norden, Anders Bothén, vd Logistic Contractor, och Gunnar Gillholm, projektchef Prologis Norden. Foto: Mia Petzäll.

Första spadtaget Prologis DC 4_Arendal

Pressmeddelande – Prologis Groundbreaking