Prologis på Fortunes lista över världens mest uppskattade företag

Prologis har rankats som ett av de mest uppskattade fastighetsbolagen i världen, enligt en undersökning som den amerikanska tidskriften Fortune genomfört i samarbete med den globala konsultfirman Hay Group. Prologis rankades dessutom högst bland fastighetsbolagen när det gäller samhällsansvar.

HRM Photo Hi-ResDen årliga undersökningen riktar sig till 15 000 ledande befattningshavare, direktörer och finansanalytiker för att identifiera de företag som har högst anseende. Företagen rankas utifrån nio kännetecken kopplade till företagens rykte: innovation, personalutveckling, användning av företagets tillgångar, samhällsansvar, ledningens kvalitet, sunda finanser, långsiktiga investeringar, produkternas/tjänsternas kvalitet och global konkurrenskraft.

– Vi är hedrade över erkännandet. Den här bedriften är ett direkt resultat av entusiasmen och engagemanget från mina kolleger runtom i världen. Det är medarbetarna som skapar en verksamhet som varaktigt är på topp, säger Hamid R. Moghadam, styrelseordförande och koncernchef i Prologis.