Prologis på Global 100-listan över världens mest hållbara företag

Prologis, Inc. världens ledande ägare, förvaltare och utvecklare av industriella fastigheter, är med på den aktuella listan “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” som nyligen presenterades på toppmötet World Economic Forum i Davos, Schweiz. Listan omfattar de 100 företagen som är bäst i världen på hållbarhet utifrån ett antal branschspecifika mätetal. Global 100 anses vara den mest trovärda rankingen av företag utifrån hållbarhet.

Prologis omfattande hållbarhetsarbete utgår från tre dimensioner: miljöanpassad förvaltning, socialt ansvarstagande och styrning. Företaget är den ledande globala leverantören av logistikyta som är certifierad enligt etablerade hållbarhetskriterier och äger mer än fyra miljoner kvadratmeter yta i fastigheter som uppfyller kraven för Green Building. Dessutom har Prologis genomfört energieffektiva förbättringar i mer än hälften av den globala fastighetsportföljen och installerat solpaneler med 83 megawatts kapacitet som en del i satsningen på förnybar energi. Prologis fortsätter också att stödja välgörenhetsarbete genom ekonomiska bidrag från Prologis Foundation, stöd till medarbetare som är med i volontärprojekt och genom att skänka lagerutrymme till icke vinstdrivande organisationer. Under 2012 gav Prologis ut sin första årliga ”Corporate Responsibility Report”, sedan sammanslagningen med AMD Property Corporation.

– Det är mycket hedrande och ett erkännande för vårt omfattande arbete med hållbarhet och samhällsansvar inom Prologis, säger Steve Campell, ansvarig för miljö- och hållbarhetsfrågor inom Prologis. Vi är glada över att vara med i rankingen tillsammans med en sådan respekterad grupp och vi är angelägna att fortsätta vara branschledande i dessa viktiga initiativ. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla, äga och förvalta en global portfölj av energieffektiva byggnader som bidrar till minskad miljöpåverkan.