Prologis presenterar första kvartalets affärshändelser i Europa

– Hyrorna upp 3,0 procent på nya och förnyade avtal
– Bolaget initierar 77 000 kvadratmeter i nya utvecklingsprojekt

GÖTEBORG/AMSTERDAM23 april 2014 – Prologis, Inc., världens ledande ägare, förvaltare och utvecklare av industrifastigheter, presenterar idag första kvartalets affärshändelser på den europeiska marknaden.

Operativa mätetal
Under första kvartalet hyrde Prologis Europa ut 826 500 kvadratmeter. I slutet av kvartalet var 92,3 procent av företagets fastighetsportfölj på 13,6 miljoner kvadratmeter uthyrd. Efterfrågan fortsätter att drivas av effektiviseringen av varuförsörjningskedjor och omstruktureringen inom handel och e-handel.

Nya leasingaktiviteter under första kvartalet omfattade bland annat:

  • 15 600 kvadratmeter till ITG GmbH Internationale Spedition & Logistik i München-Neufahrn, distributionscenter 6, Tyskland
  • 11 200 kvadratmeter till ett globalt 3PL-företag i Alcala, distributionscenter 5, Spanien
  • 11 200 kvadratmeter till van Eupen Logistik GmbH & Co i Unna, distributionscenter 1, Tyskland

Hyrorna på nya och förnyade avtal som tecknades under första kvartalet ökade med 3,0 procent, drivet av en stark utveckling i Frankrike och Tyskland.

De starkaste marknaderna i norra Europa när det gäller efterfrågan under första kvartalet var Göteborg, München, Köln, Düsseldorf, södra Nederländerna, Lyon, Le Havre och Lille. I Central- och Östeuropa var efterfrågan starkast i Prag, Poznan, Wroclaw och Bratislava. I Storbritannien var efterfrågan starkast i Midlands, London och sydöstra England.

– För att möta den starka efterfrågan på nya logistikytor i Göteborg gör vi en riktad spekulativ satsning på mark som vi förvärvade i slutet av förra året i Arendal i anslutning till Göteborgs Hamn. Den nya byggnaden, på cirka 15 000 kvadratmeter, är under utveckling och blir den fjärde i Prologis Park Göteborg, säger Allan Lavén, regiondirektör för Prologis Norden.

Nya utvecklingsprojekt och förvärv
Tillförseln av moderna klass A-anläggningar är fortsatt låg på alla europeiska marknader. Under första kvartalet initierade Prologis Europa fyra utvecklingsprojekt som totalt omfattar 77 000 kvadratmeter. Hälften av ytan byggs för kunders räkning, så kallade build to suit-projekt. Utvecklingsprojekten omfattar:

  • 27 000 kvadratmeter på spekulation i Wroclaw V, distributionscenter 5, Polen
  • 20 800 kvadratmeter build to suit-anläggning för Europa Worldwide Logistics i Littlebrook, Storbritannien
  • 18 200 kvadratmeter på spekulation i Wroclaw III, distributionscenter 1, Polen
  • 11,200 kvadratmeter build to suit-anläggning för Prime Cargo i Szczecin, Polen

Under första kvartalet förvärvade Prologis 15 anläggningar med totalt 395 000 kvadratmeter logistikutrymme i Benelux, Tyskland, Frankrike och Tjeckien.

Avyttringar
Prologis avyttrade en industrifastighet med en total yta på 55 200 kvadratmeter i Storbritannien och 25 hektar mark i lågprioriterade lägen i Storbritannien, Tyskland och Polen.

– Med hjälp av den makroekonomiska återhämtningen förbättrades vårt operativa resultat under första kvartalet på marknader i Europa, om än i ojämn takt. Vid sidan av en robust hyrestillväxt sjönk yielderna för fjärde kvartalet i rad. Marknadsfaktorerna bör fortsätta att förbättras och bolaget är väl rustat för ytterligare tillväxt under 2014, säger Philip Dunne, chef för Prologis Europa.

Läs mer om Prologis europeiska och globala affärshändelser och resultat under första kvartalet i bifogade bilagor (på engelska).

Prologis – Q1 2014 – Earnings Results

Prologis Europe – Q1 2014 results

Prologis Europa – Resultat Q1 2014(Swedish)