Prologis presenterar resultatet för första kvartalet 2013

Prologis, Inc. världens ledande ägare, förvaltare och utvecklare av industriella fastigheter, har presenterat resultatet för första kvartalet 2013.

Några sammanfattande punkter:
• För första gången på 17 kvartal har hyresnivåerna utvecklats positivt vid förnyade hyreskontrakt.

• Prologis har slutfört bildandet av ett joint venture, European Logistics Partner Sàrl.

• Företaget har stärkt sin finansiella position väsentligt.

Den 31 mars 2013 var 93,7 procent av Prologis globala fastighetsportfölj uthyrd.

– I Sverige är alla våra logistiskfastigheter, på sammanlagt 354 000 m2, fullt uthyrda. Vi har förnyat hyreskontrakt med flera kunder. Jag är försiktigt positiv när det gäller marknadsutvecklingen i Sverige och ser möjligheter att expandera med hjälp av Prologis stabila finansiella ställning, säger Allan Lavén, regiondirektör Prologis Norden. Med en stark balansräkning, är Prologis väl rustat för strategisk tillväxt.

– Vi har fullföljt flera prioriteringar i verksamheten under första kvartalet och börjar dra nytta av tillväxtmöjligheterna, säger Hamid R. Moghadam, styrelseordförande och koncernchef i Prologis. De grundläggande förutsättningarna för fastighetssektorn är stabila och efterfrågan på vår produkt leder till en gynnsam hyresutveckling. För första gången på 17 kvartal har hyresnivåerna utvecklats positivt.