Prologis svenska medarbetare deltar i företagets andra globala dag för samhällstjänst

Masterstudenter från Chalmers får ökad logistikkunskap på Prologis ”IMPACT Day”

GÖTEBORG – 16 maj 2014 – Prologis, Inc., världens ledande ägare, förvaltare och utvecklare av industrifastigheter, meddelar idag att representanter för det svenska kontoret ägnar dagen åt volontärarbete som en del i företagets årliga dag för samhällstjänst.

– Vårt svenska initiativ är att bjuda masterstudenter på Chalmers internationella program för Supply Chain Management, SCM, på ett seminarium med företagsbesök. Studenterna är framtiden och vi vill gärna bidra till att de får insikt i logistikens möjligheter och utmaningar med hjälp av vår expertis. Vi ser detta som ett viktigt steg i ett långsiktigt samarbete med Chalmers, säger Allan Lavén, regionchef Prologis Norden.

Seminariet genomförs idag på Prologis Park Göteborg i Torslanda, där tio masterstudenter får besöka bygget av den fjärde logistikanläggningen. Representanter för Prologis och Johnson Controls, som hyr en av de befintliga byggnaderna i Prologis Park Göteborg, presenterar sina verksamheter och delar med sig av erfarenheter och trender för framtiden inom logistik och supply chain management. Ett studiebesök hos Johnson Controls ingår också i dagens program.

– Genom kunskaper inom inköp, logistik, marknadsföring, produktion och transporter syftar SCM-programmet till att utbilda studenter i att kunna utforma, använda och utvärdera strategier, metoder och verktyg inom SCM.  I detta arbete är det viktigt att studenterna förstår att det industriella sammanhanget har stor betydelse och att SCM kan tillämpas inom väldigt många områden. Därmed är företagskontakter från olika branscher en grundförutsättning för programmets framgång och vi välkomnar initiativet från Prologis, säger Linea Kjellsdotter Ivert, som tillsammans med Lars Bankvall är programansvarig för SCM mastersprogram.

Detta är Prologis andra ”IMPACT Day”, då mer än 1 400 medarbetare runtom i världen sammanlagt ägnar mer än 7 000 timmar åt lokal samhällstjänst på samma dag. ”IMPACT Day” utgår från företagets kärnvärden, det vill säga integritet, mentorskap, passion, ansvarighet, mod och teamarbete.

Företagets SCR-engagemang sträcker sig utanför ”IMPACT Day”.  Prologis medarbetare får disponera ytterligare 24 timmar betald arbetstid varje år för volontärarbete i ideella organisationer, varav 16 timmar i välgörenhetsorganisationer som företaget sponsrar och 8 timmar i en ideell organisation som medarbetaren själv väljer.

Presskontakter
Allan Lavén, regiondirektör, Prologis Norden,  mobil 0705-381154, alaven@prologis.com
Joanna Papachristou, Marketing & Communications, Prologis Northern Europe, tel. +49 211 5423 10 32, jpapachristou@prologis.com

Prologis Impact Day 16 maj 2014