Prologis Take off Event Gothenburg

Prologis Take-Off Event GothenburgFor English, please see below

Vi får det att hända – vi lyfter!

Du är välkommen att vara med när Prologis lyfter till nya höjder den 2 april, kl. 13.00-16.30 i vår logistikpark i Arendal, Hamneviksvägen 101, Göteborg.

Då firar vi att vi är igång med bygget av vår nya, och fjärde, logistikanläggning i vår park.

Program:
13.00-14.00
 Ankomst av gäster och lunch
14:00 Prologis hälsar välkomna och berättar om sin verksamhet och logistiktrender
Näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen, Business Region Göteborg
Johnson Controls presenterar sin verksamhet och varför man valt etablera sig i Arendal.
14:30 Invigning
14:45 Gästtalare Colin Moon
Knäck de kulturella koderna: Gränsöverskridande, kommunikation och kulturella
Colin Moon är en expert på kulturell kommunikation, författare och professionell talare. Han föreläser om förståelse och krockar mellan kulturer och global affärskommunikation. Han blev utnämnd till Årets talare 2012 i Stockholm.
15:10 Möjlighet till guidad tur till Johnson Controls lokaler samt Göteborgs hamn
Kaffe
16:30 Eventet avslutas

Vi ser fram emot att få träffa dig!

Under tiden, blocka den här eftermiddagen i din kalender – vi ser fram emot att träffa dig!

Anmäl gärna deltagande senast den 26 mars genom att fylla i formuläret nedan eller maila till Joanna Papachristou på JPapachristou@prologis.com.

Allan Lavén
Regionchef Prologis Norden
Tel: 031-335 48 12 alt. 031-335 48 13.


English:
We make it happen – we take off!

Be our guest at the Prologis Take Off flight on 2. April 2014, at 13:00 hrs-16:30 hrs in our logistics park in Arendal, Hamneviksvagen 101, Gothenburg where we will celebrate the development of our new and fourth facility in our park.

Program:
13.00-14.00 Arrival of guests and lunch
14:00 Welcome speech and presentation of Prologis and the current logistics trends
Business development in the Gothenburg region, Business Region Gothenburg
Presentation of Johnson Controls operations and the reasons to locate in Arendal, Gothenburg
14:30 Groundbreaking Ceremony
14:45 Guest Speaker Colin Moon
Cracking the Cultural Code: Cross-border, communication and cultural
Colin Moon is a cultural communications expert, author and professional speaker. He speaks about understanding and clashes between cultures and global business communication. He was awarded as Speaker of the Year Award in 2012 in Stockholm.
15:10 Optional guided site visit to Johnson Control facilities and Gothenburg port
Coffee
16:30 End of Event

We look forward to meeting you on that day!

RSVP latest 26.March 2014 by filling out the form below or by e-mailing Joanna Papachristou at JPapachristou@prologis.com.

Best,
Allan Laven
Prologis Sweden Management
First Vice President
Phone: +46-31-335 48 12 alt. +46-31-335 48 13

Anmälningsformulär/Registration Form: