Snabba leveranser kräver perfekt läge

Den globala fastighetsjätten Prologis har totalt fokus på logistikfastigheter. I Sverige ser man en högintressant marknad där en starkt växande och allt mer avancerad e-handel är en av de främsta drivkrafterna.

Bram Verhoeven, Nordenchef för Prologis, berättar att e-handeln för fem år sedan stod för 5 procent av Prologis affär medan den i dag utgör omkring 20 procent, och att man räknar med att värdet på e-handeln i Europa kommer att fördubblas mellan 2015 och 2020 från 212 miljarder euro till långt över 400.

I Sverige ökar e-handlarnas efterfrågan på lager raskt

Enligt en rapport som Prologis nyligen presenterat visar att e-handeln förändrar varuförsörjningskedjorna mycket snabbt. Prologis karta över de svenska fastighetsinnehaven visar kluster i Göteborgstrakten, Stockholm, Jönköping och Örebro, platser som han betecknar som ”perfekta lägen” för lager, eftersom de ligger nära e-handelskluster samtidigt som det går snabbt att nå privatkunder och butiker i och kring storstäderna. Det finns ytterst få vakanser, och Prologis strategi är att bygga nytt så fort de hinner.

Prologis Park Göteborg
Rätt läge för lager är viktigt när e-handeln kräver snabbare leveranser.

Rätt läge är det viktigaste – nödvändigt för att möta de ökade kraven på service och snabba leveranser. Lagren kan inte längre ligga avsides i ett ”billigt” läge för långt ifrån staden. Det måste vara lätt för de anställda att ta sig dit, och gå snabbt att få ut varorna, men lagren får heller inte stå på alltför dyr mark. Bram Verhoeven framhåller att det både finns efterfrågan på jättelokaler och på små mer stadsnära lager, och på både långa och korta kontrakt. Flexibilitet är ett nyckelord.

– Just nu är slutkundernas önskemål starkt i fokus, och ökad efterfrågan på bekväma leveranser tenderar att generera mängder av mindre hemleveranstransporter. Ökad e-handel medför också ökat antal returer som måste hanteras på lager.

De Fysiska butikskedjornas satsningar på omnikanalhandel och click-and-collect-varianter ställer också nya krav på flexibilitet och variation.

Han säger att detta kan orsaka problem i en snabbt växande stad som Stockholm, där både godsvolymer och trafik ökar med ökande e-handel och stigande befolknings tryck. Han resonerar kring möjliga framtida lösningar:

– Jag tror att det på sikt kommer att bli nödvändigt att myndigheter griper in och kräver en mer planerad distribution, exempelvis samtransporter, säger han.

Prologis affär är att bygga och underhålla lagerbyggnader. Bram Verhoeven menar att själva byggnaderna inte förändrats så mycket – men att de interna processerna har utvecklats enormt under de senaste åren i och med att nya funktioner kommer till.

av Dagmar Forne
Publicerad i Dagens Handel 14/15–2016.