Bram Verhoeven
Senior Vice President, Regional Head Northern Europe

Prologis Bram Verhoeven

Som Senior Vice President, Regional Head Northern Europe, har Bram Verhoeven ansvar för hela områdesportföljen, vilket omfattar uthyrning, förvärv och nyproduktion i områdena. Verhoeven har haft ansvar för Benelux-marknaden sen 2011, och under hans ledning har fastighetsytan där ökat från 600 000 till ungefär 2,2 miljoner kvadratmeter. Under 2016 tog Verhoeven över ansvaret även för Norden, varefter den totala ytan under hans ledning utökades från 380 000 till omkring 500 000 kvadratmeter. År 2018 utsågs han till  Regional Head Northern Europe.

Innan Verhoeven blev regiondirektör var han marknadsansvarig för Nederländerna och uthyrningsansvarig för centrala och västra Nederländerna. Han inledde sin bana hos Prologis 2006 som chefstrainee.

Verhoeven har stor erfarenhet av nyproduktion, förvärv och uthyrning. Han brinner för att bygga goda relationer med samarbetspartners som myndigheter, leverantörer, investerare och kunder. Det har gett Verhoeven ett mycket gott renommé på Benelux-marknaden och PropertyNL hade med honom på sin lista över Nederländernas 100 mest inflytelserika personer i fastighetsbranschen.

Innan anställningen på Prologis arbetade Verhoeven i ett år på en lokal mäklarfirma och på en markexploateringsfirma i Schiphol. Han har mastersexamen i fastighetsförvaltning och -produktion från Eindhovens universitet och bachelorexamen i företagsbyggande från Tilburgs universitet i Nederländerna. Han är också medlem i brittiska Royal Institution of Chartered Surveyors.