Johan Nihlmark
Capital Deployment & Leasing, Director

Johan Nihlmark - 2019

Johan Nihlmark är Capital Deployment & Leasing, Director på Prologis Nordics. Han har ansvar för uthyrning i flera av Nordens nyckelregioner.

Hans huvudansvar är nyutvecklingar och förvärv, förhandlingar och kontrakthantering. Nihlmark bistår Prologis kunder i fastighets- och varuförsörjningsrelaterade frågor. Andra ansvarsområden är bland annat marknadsanalys, projektledning och fastighetsförvaltning.

Nihlmark kom till Prologis 2013 som assisterande affärsutvecklare. Han blev affärsutvecklare 2015 och Director Market officer 2017, med ansvar för uthyrning och projektutveckling för Prologis i Norden. 

Nihlmark har en masterexamen i logistik, material och varuförsörjning från Chalmers tekniska högskola.