Magnus Thim
Real Estate and Customer Experience Lead, Senior Manager

Magnus Thim - 2019

Magnus Thim är Real Estate and Customer Experience Lead, Senior Manager på Prologis Nordics. Han förvaltar 19 fastigheter om ungefär 500 000 kvadratmeter.

Thim har ansvar för fastighetsförvaltning i Norden och är aktiv i den tekniska och kommersiella hanteringen av portföljen, i val av och översyn av externa teknik- och förvaltningsleverantörer. Hans ansvarsområden omfattar budgetering, förhandlingar, hantering av förvaltningskontrakt, analyser av årets förvärv och disponering av portföljen, och att samordna strategi och förvaltning. I hans roll ingår också för kunskapsöverföring om fastighetsförvaltning inom norra Europa.

Thim har ett förflutet inom byggnads- och fastighetsförvaltning. Han blev underhållstekniker 1998 och underhålls- och produktionschef 2005. 2011 blev han Key Account Manager på Veolia med Prologis som nyckelkund. Han började på Prologis som inhyrd fastighetsförvaltare 2016 och blev fastighetsförvaltare för Norden i januari 2018.