Hållbar utbyggnad av Prologis Park Hamburg-Hausbruch

Möjligheten

För snart 30 år sen byggdes en anläggning i Hamburg-Hausbruch för mikrochiptillverkaren Philips räkning. Philips dotterbolag NXP utnyttjade därefter byggnaderna en kort tid, för att sedan lämna dem under sommaren 2010. 2011 köpte Prologis, som redan ägde två andra logistikfastigheter i området, Philips fastighet för att bygga en ny byggnad på spekulation.

Utmaningen

När möjligheten att expandera Prologis logistikpark i Hamburg-Hausbruch visade sig, tog Prologis chansen att bygga en ny fastighet på spekulation på en redan befintlig industrifastighet. Platsen erbjöd många fördelar för framtida kunder. Den gamla byggnaden behövde rivas och fastigheten rustas upp för nybygget. Genom att blåsa nytt liv i fastigheten kunde Prologis fylla en välbehövd lucka för att möta den starka efterfrågan på Hamburgmarknaden.

Lösningen

Prologis utvecklade en logistikfastighet på ungefär 29 800 kvadratmeter. Efter färdigställandet skrev Prologis ett hyresavtal med ett logistikföretag som använder fastigheten för att distribuera varor till hela Europa för en speltillverkares räkning. Med bara några få förändringar kunde Prologis tillgodose kundens specifika krav.

I dag omfattar Prologis Park Hamburg-Hausbruch 181 000 kvadratmeter. Regionen har transportförbindelser med Hamburgs stadskärna och containerterminalen Altenwerder i Hamburgs hamn. Det finns också direkta förbindelser med A7, motorvägen som ansluter till A1 och ger snabb åtkomst till Rhen-Ruhr-regionen.

Lärdomen

Tack vare lokalkännedom och branscherfarenhet kunde Prologis utnyttja en perfekt möjlighet för att bygga en ny logistikfastighet i Hamburg-Hausbruch. Goda förbindelser och närhet till slutkunderna är viktiga faktorer för en framgångsrik verksamhet och hög uthyrningsgrad.

Relaterade fall

Prologis Park Moissy 2
Tillämpad hållbarhet i nyutveckling - Moissy 2

Tillämpad hållbarhet i nyutveckling - Moissy 2

Vårt fokus på hållbarhet gör att utveckling av tidigare industrimark spelar en viktig roll i Prologis portfölj. Genom dessa utvecklingsprojekt skapas...

Renovering av Prologis Park Eemhaven DC2
Prologis Park Eemhaven

Prologis Park Eemhaven

Efterfrågan på logistikfastigheter i Beneluxländerna är hög. Eemhaven, beläget i Rotterdams hamn, har en nyckelposition. De senaste åren har Prologis...