Stockholm är Sveriges ekonomiska, kulturella och politiska huvudstad. I storstadsområdet bor 2,5 miljoner invånare, ungefär en fjärdedel av Sveriges totalbefolkning. Stockholm är blomstrande, befolkningstätt och levande och en av de snabbast växande städerna i Europa.

Stockholm har en aktiv miljö för teknologi och nyetablering. Det är den plats i världen, näst efter Silicon Valley, med flest ”enhörningar” – alltså startups med ett värde på minst en miljard dollar. Stockholm är Sveriges ekonomiska centrum och står för 29 procent av landets export och 42,5 procent av importen. Denna omfattande handel gör Stockholm till ett centrum för inrikes och utrikes logistik och distribution.

Genom Stockholms många hamnar, bland annat Nynäshamn och Kapellskär, passerade 9,7 miljoner ton gods under 2016. Stockholm Arlanda Airport är Sveriges främsta flygfraktanläggning och hanterar 300 000 ton gods varje år. Ett nätverk av järnvägar, motorvägar och sjöfartsleder gör Stockholm till ett betydelsefullt nav för logistik och distribution.

Stockholm ligger i en stor skärgård. Geografiska förutsättningar och byggnadslovsrestriktioner utgör hinder för nybyggnation och utveckling av industrifastigheter och lagerbyggnader. Det gör att tillgängligheten av lediga logistikfastigheter är rekordlåg.

Eftersom Stockholm är en stor och snabbväxande tätort med strålande infrastruktur, flygplatser och hamnar, är det ett viktigt område för logistikfastigheter. Till detta bidrar även en stark ekonomisk tillväxt som tränger befintliga industriområden allt längre utåt. Det gör efterfrågan på industrifastigheter hög. Sist men inte minst ökar också e-handeln i Norden. Kundernas krav på allt kortare leveranstider kommer att leda till ökad efterfrågan på lagerytor i och omkring Stockholm.

Prologis förvaltar industrifastigheter och lagerbyggnader i Stockholmsområdet, på en snabbt expanderande logistikmarknad.

Karta

Byggnader i fokus

Jordbro DC1
Jordbro DC1

Jordbro DC1

Haninge, Sverige

Jordbro Business Park är beläget bara 25 km sydost om Stockholms stadskärna.

Prologis Arlanda Park DC2
Arlanda DC2

Arlanda DC2

Sigtuna/Märsta, Sverige

Arlanda är känt för sin väl fungerande infrastruktur.

Prologis Park Arlanda DC4
Prologis Park Arlanda DC4

Prologis Park Arlanda DC4

Arlandastad, Sverige

Arlanda DC4 är en modern och anpassningsbar anläggning i toppläget Arlandastad, 32 kilometer norr om Stockholm och 23 kilometer söder om Uppsala...

Prologis Park Arlanda DC5
Prologis Park Arlanda DC5

Prologis Park Arlanda DC5

Arlandastad, Sverige

Arlanda DC5 är en modern och flexibel fastighet med moderna logistik-och kontorsutrymmen. Byggnaden är belägen i Arlandastad, 32 kilometer norr om...

Prologis Park Västerås DC1
Prologis Park Västerås DC1

Prologis Park Västerås DC1

Västerås, Sverige

Västerås DC1 är en modern crossdockningsanläggning, strategiskt belägen i toppområdet Mälardalen i närheten av Stockholm, Arlandas flygplats och...

Logistics Warehouse Space-Prologis-Park-Eskilstuna DC2
Prologis Park Eskilstuna DC2

Prologis Park Eskilstuna DC2

Eskilstuna, Sverige

Prologis Park Eskilstuna DC2 har ett perfekt ”last mile”-läge i Stockholmsregionen. Logistikparken består av 23 085 kvadratmeter modern logistikyta.

...

Marknad - kontaktformulär