Prologis Park Arlanda DC6, enhet 2 är en del av modern och flexibel fastighet med moderna logistik-och kontorsutrymmen. Byggnaden är belägen i Arlandastad, 32 kilometer norr om Stockholm och 23 kilometer söder om Uppsala. Fastigheten planeras stå klar i februari 2023 och enheten är över 5 500 kvadratmeter stor. Den fria höjden är 12.2 meter. Golvet har en maximal belastningskapacitet på 5 000 kg/m2. Prologis Park Arlanda DC6 kommer att vara BREAM-certifierad.

Med bara 3,8 kilometer till Arlanda flygplats som når 160 destinationer är byggnaden ett bra val som logistikfastighet. I närheten finns dessutom både motorvägen E4 samt järnvägsnätet.

Lagerlayout

Lagerlayout Prologis Park Arlanda DC6
DC6, Unit 2
Lager: 5,078 m2
Kontor: 423 m2
Mezzanine: 80 m2
Totalt: 5,581 m2
Klar i Januari 2023 enligt plan

 

Specifikationer

Lager:

 • Fri höjd: 12,2m
 • Pelarfördelning: 12x24
 • Sprinklersystem
 • Maximal golvbelastning: 5 000 kg per m2
 • Maximal mezzaninbelastning: 500 kg per m2
 • Lastportar: 7
 • Takskjutsportar: 1

Kontor:

 • Fjärrvärme
 • LED-belysning
 • BREEAM – miljöcertifiering för byggnader
 • Förberedd för solpaneler

Kontakt

Andreas Berggren
Leasing Manager
+46 (0)705-528354 
[email protected]

Karta