Prologis Park Göteborg omfattar totalt 70 000 kvadratmeter fördelat på fyra byggnader. Lagerbyggnaderna har en fri höjd på 10 meter och moderna kontors- och umgängesytor. Anläggningarna är utrustad med toppmodern lagerhanteringsteknik och specialanpassade efter kundernas behov. Varje enskild byggnad har en separat infart och väl tilltagna trafik- och lastningsytor för effektiv verksamhet.

Parken ligger väster om Göteborg, 12 km från stadskärnan, 3 km från Göteborgs hamn (Skandinaviens största), 2,5 km från Volvo Cars personbilsfabrik och 8,5 km från Volvo Trucks lastbilsfabrik. Den strategiska närheten till stora industriknutpunkter gör platsen perfekt lämpad för leverantörer inom bilindustrin, och det korta avståndet till hamnen gör den idealisk för sjötransport.

Göteborgs största flygplats Landvetter ligger 38 km från Prologis Park Göteborg. Parken är lätt åtkomlig via väg 155 som ansluter till E6 och E20 bara någon mil bort.

Karta