Fastigheten är belägen ungefär 16 mil sydväst om Stockholm och 5 km från motorvägarna E4 och E22. Anläggningen ligger nära Pampusterminalen, Norrköpings hamn med transoceansk fartygstrafik. Norrköping DC1 är en modern logistikbyggnad delvis uppförd i lättviktsstålkonstruktion.

 

Karta