I Prologis Park Örebro finns 12 000 kvm tillgängligt för omedelbart tillträde. Fastigheten har det bästa läget i Bista industriområde. Hela logistikanläggningen omfattar 48 632 kvm.

Intelligent Logistik rankade Örebroregionen som Sveriges näst bästa logistikområde år 2016. Parken ligger omkring 200 km från Stockholm och 300 km från Göteborg och Oslo. Sjuttio procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 300 km från Örebro. Prologis Park Örebro är belägen nära Hallsberg som är en av de tio största kombiterminalerna i Sverige. Logistikparken ligger nära motorvägarna E18 och E20 samt har ett bra läge nära järnvägsterminalen och Örebro flygplats.

 

Lagerlayout

Lagerlayout Prologis Park Örebro
DC1 Totalt
Totalt: 12 000 kvm Totalt: 48 632 kvm
Tillgängligt  

 

Specifikationer

Lager:

 • Fri höjd: 6,5 meter och 8 meter
 • Pelarfördelning: 12
 • Brand- och utryckningslarm, sprinklersystem, brandslangar och nödbelysning
 • Maximal golvbelastning: 2 000 kg per kvadratmeter
 • Lastportar: 12
 • Fjärrvärme
 • Belysning: LED

Kontor:

 • Golvbeläggning: trä eller linoleum, textilmattor
 • Belysning: fluorescerande och LED, lågenergi
 • Fjärrvärme

 

Fågelperspektiv

Fågelperspektiv Prologis Park Örebro DC1

Prologis Park Örebro är belägen

 • nära motorvägarna E18 och E20
 • 14 km från Örebro flygplats

 

Kontakt

Johan Nihlmark, marknadschef
Tel. 031-335 48 13
Mobil 0709-30 15 13
E-post [email protected]

 

Map

Relaterade fastigheter

Norrköping DC2

Norrköping DC2

Norrköping, Sverige

Fastigheten är belägen ungefär 16 mil sydväst om Stockholm och 5 km från motorvägarna E4 och E22.