Fastigheten ligger 40 km söder om Jönköping och 28 km söder om Prologis Jönköping DC1 som har en yta på ungefär 82 000 kvadratmeter. Jönköping DC2 är beläget i en betydelsefull logistikregion i södra Sverige. Fastigheten ligger ungefär 33 mil sydväst om Stockholm, 14 mil öster om Göteborg och 29 mil norr om Köpenhamn i Danmark. Logistikcentret ligger vid motorvägen där de två stora logistiklederna Göteborg-Stockholm och Stockholm-Köpenhamn möts.

Det finns också snabba förbindelser till dessa platser via spår och vägar, och från Jönköpings flygplats går direkttrafik till Stockholm på vardagar. Byggnaden är nyuppförd i lättviktsstålkonstruktion med möjligheter till expansion.

Karta

Relaterade fastigheter

Prologis Jönköping Park DC1
Jönköping DC1 Taberg i Sverige

Jönköping DC1 Taberg i Sverige

Jönköping, Sverige

Jönköping DC1 är Sveriges största lagerbyggnad och är belägen i ett av de viktigaste logistikområdena med räckvidd till större delarna av landet inom...

Prologis Göteborg Park DC3
Göteborg DC3 Göteborg i Sverige

Göteborg DC3 Göteborg i Sverige

Göteborg, Sverige

Prologis Park Göteborg omfattar totalt 70 000 kvadratmeter fördelat på fyra byggnader. Lagerbyggnaderna har en fri höjd på 10 meter och moderna...