I Prologis Park Jönköping DC2 finns 100 000 kvm mark tillgänglig för att uppföra en kundanpassad logistikanläggning på 25 000 kvm. Prologis Park Jönköping DC2 är belägen 40 km söder om Jönköping och 28 km från Prologis Park Jönköping DC1.

Jönköping anses vara ett av de viktigaste logistikområdena i södra Sverige. Med sitt centrala läge mellan Stockholm, Göteborg och Malmö är Jönköping ett viktigt nav. Ett välutvecklat järnvägsnät och vägnät garanterar snabb access till dessa städer och Jönköpings flygplats. Åttio procent av Sveriges befolkning befinner sig inom en radie av 350 km från Jönköping.  

 

Lagerlayout

Lagerlayout Prologis Park Jönköping
Möjlig expansion DC2 Totalt
  Lager 60 432 kvm  
  Kontor 2 268 kvm  
Totalt 25 000 kvm Totalt 62 700 kvm Totalt 87 700 kvm
     

 

Specifikationer

Lager:

 • Fri höjd: 11 meter 
 • Pelarfördelning: 16–17 x 33 meter
 • Brand -och utrymningslarm, sprinklersystem, brandslangar och nödbelysning
 • Maximal golvbelastning: 3 000 kg per kvadratmeter
 • Lastportar: 50
 • Markportar: 1
 • Fjärrvärme
 • Belysning: T5 och naturligt dagsljus

Kontor:

 • Golvbeläggning: linoleum eller akustikmatta
 • Ventilation/kylning
 • Belysning: fluorescerande
 • Fjärrvärme

 

Fågelperspektiv

Fågelperspektiv Prologis Park Jönköping DC2

Prologis Park Jönköping är belägen

 • 45 km från Jönköpings flygplats
 • 1 km från motorväg E4
 • 200 meter från närmaste järnvägsterminal

 

Kontakt

Andreas Berggren
Leasing Manager
+46 (0)705-528354 
[email protected]

 

Karta

Relaterade fastigheter

Jönköping DC3
Jönköping DC3

Jönköping DC3

Jönköping, Sverige

Jönköping DC3 är beläget i det expansiva Hedenstorpområdet i Jönköping, en betydelsefull logistikregion i södra Sverige. Det ligger ungefär 33 mil...