1. Vad är Lighting-as-a-Service?

    

Lighting-as-a-Service (LaaS) betyder att vi erbjuder belysning som en tjänst. Detta är ett nytt och innovativt sätt att leverera ny belysning som gör det möjligt för dig att uppgradera till högeffektiv och energisnål LED-belysning utan kapitalinvestering. Prologis, som blir din LaaS-leverantör, uppgraderar dina befintliga armaturer, täcker alla kostnader för detta och hanterar alla steg i installationen. En del av pengarna du sparar på lägre energiräkningar används för att göra en LightSmart-betalning till Prologis. För att ge dig full insyn i energibesparingarna du uppnår med uppgraderingen installerar Prologis undermätare på kretsnivå som ger uppgifter om din belysningsanvändning i realtid. Några av fördelarna med LaaS är:

 • Omedelbara energibesparingar utan kapitalinvestering
 • Sänkta drifts- och underhållskostnader
 • Avläsbara besparingar som bevakas med vårt smarta mätsystem
 • Totallösning med expertimplementering
Visa mer

2. Vilka har möjlighet att delta i Prologis LightSmart?

    

Vi erbjuder programmet till befintliga kunder. Även om hyresperioden inte är ett hinder, bör man ha i åtanke att LightSmart-lösningen inte är ekonomiskt fördelaktig för alla kunder. Lönsamheten är beroende av ett flertal faktorer, bland andra:

 • Befintliga armaturer och reglage
 • Drifttimmar
 • Nyttjandegrad
Visa mer

3. Vad är mest ekonomiskt i längden, att investera i och installera eget LED-system eller att delta i Prologis LightSmart?

    

LightSmart är sannolikt det mest ekonomiska alternativet, men du bör se över dina alternativ och göra en egen utvärdering. LightSmart är sannolikt mer ekonomiskt på grund av:

 1. Flexibilitet: Du gör bara LightSmart-betalningar under hyresperioden. Med andra LaaS-program kan ditt åtagande sträcka sig under hela avskrivningstiden för belysningsuppgraderingen, oberoende av hyresperiod.
 2. Resurser och expertis: LightSmart-teamet tillhandahåller en fullserviceuppgradering, inklusive allt som rör utformning och installation. Många företag har varken kunskaperna eller resurserna för att slutföra en effektiv och optimal uppgradering på egen hand.
 3. Investering: LaaS är inte ett investeringsprojekt, det krävs inga dyra investeringar.
 4. Tid: Genomför din LightSmart-uppgradering nu och upplev fördelarna direkt.
Prologis LightSmart Graph


I denna figur illustreras tidsaspekten. Om intjäningstiden för din investering i ett belysningssystem är längre än resterande hyresperiod är LightSmart troligen ett bra alternativ för dig.

Visa mer

4. Går det att hantera LightSmart-projektet utanför balansräkningen enligt IFRS-standarden?

    

Programmet är utformat för att vara en post utanför balansräkningen eftersom Prologis står för investeringen, men vi rekommenderar att du stämmer av detta med din revisor. Följande generella tumregler kan vara en utgångspunkt.
Om projektet ska ses som en post utanför balansräkningen kommer revisorerna normalt kontrollera att ett av följande tre kriterier är uppfyllda:

 1. Är det en investering i en anläggningstillgång (fast inredning)?
 2. Vem är förmånstagare till tillgången (kunden eller investeraren)?
 3. Vem har äganderätten till tillgången?
Visa mer

5. Vilka belysningsprodukter kommer att användas i LightSmart?

    

LightSmart-teamet har handlat upp ljusarmaturer av hög kvalitet från de bästa tillverkarna. Valet av armatur sker i samråd med dig för att tillgodose dina behov på bästa sätt.

Visa mer

6. Kan Prologis anlita de leverantörer som jag redan har kontakt med?

    

Kanske. Prologis samarbetar med E.on när det gäller implementeringen av LightSmart. E.on har ett nätverk av underleverantörer som uppfyller programmets krav på säkerhet, kvalitet och arbetets omfattning. I vissa fall kan vi kanske arbeta med din licensierade elektriker och andra lokala underleverantörer.

Visa mer

7. Krävs det några investeringar?

    

Nej, Prologis betalar för material, arbete, belysningsinspektioner och andra kostnader i samband med LED-uppgraderingen, inklusive elmätare för att avläsa dina besparingar.

Visa mer

8. Måste jag fortsätta att betala energifakturan som kommer varje månad?

    

Ja. Du betalar fortfarande energifakturan med din aktuella eltaxa, men beloppet kommer att bli lägre tack vare energibesparingarna du gör med LightSmart. Dessutom kommer du att betala Prologis för verifierade energibesparingar i samband med LED-uppgraderingen. Förutsatt att eltaxan och lokalanvändningen är oförändrade kommer den totala kostnaden att vara lägre än den du betalade före uppgraderingen – och du kommer att ha en betydligt bättre ljusmiljö.

 

Visa mer

9. Från vem får jag LightSmart-fakturan?

    

Prologis.

Visa mer

10. Vem kontaktar jag om jag har frågor om fakturan?

    

Din fastighetsförvaltare på Prologis svarar på fakturafrågor.

Visa mer

11. Kommer detta program att påverka min hyra?

    

Nej. Detta program påverkar inte hyresvillkoren, men i vissa länder kommer LightSmart att genomföras som ett tillägg till hyresavtalet.

Visa mer

12. Hur vet jag hur mycket energi jag sparar?

    

På internet finns en översikt där du kan följa energiförbrukningen och resulterande energibesparing i realtid. Under uppgraderingen installerar vi smarta mätare som bevakar förbrukningen för en korrekt uppföljning av årsbesparingen.

Visa mer

13. Hur lång är den normala löptiden för tjänsteavtalet? Vad händer när avtalstiden löper ut?

   

Avtalet får samma förfallodatum som ditt hyresavtal. Du betalar bara för använd belysning under resten av din aktuella hyresperiod.

Visa mer

14. Vad ingår i Prologis underhåll?

    

LightSmart har en 5-årig garanti för ett fullt fungerande system. Denna garanti – som Prologis är ansvarigt för – inkluderar utbyte av delar och eventuellt arbete som krävs för reparationer. Observera att LED-belysningssystem sällan krånglar. Enligt de flesta tillverkare är felfrekvensen mindre än en procent per år. De flesta LED-defekter har hittills visat sig inom de första 3–6 månaderna efter installation, därefter faller felfrekvensen markant. Med en livslängd på minst tio år kräver LED-lampor inte något större löpande underhåll. Efter fem år övergår ansvaret för underhållet av LED-belysningssystemet till hyresgästen eller hyresgästens underhållsbolag.

Visa mer

15. Vad är det för elmätare? Vad är syftet med dem? Behöver de vara anslutna till mitt wifi? Och finns det några potentiella risker, t.ex. för cybersäkerheten?

   

Mätarna gör det möjligt att mäta och utvärdera energiförbrukningen och besparingarna, och att tillhandahålla platsspecifika förbrukningsdata på en översikt online. Mätsystemet använder avancerade säkerhets-, teknik- och protokollsystem för att se till att data alltid är skyddade. Bland annat används datakryptering och tunnling så att data inte överförs över ett öppet internet. Systemet kommunicerar via ett fristående nät som inte behöver vara anslutet till ditt företags IT-system, vilket säkerställer att överföring och lagring av data hålls skilda från ditt företagsnät.

Visa mer

16. Vilka är Prologis programpartners?

    

Prologis samarbetar med E.on, ett ledande energibolag, för att utforma och implementera LightSmart.

Visa mer

17. Kommer installationen att medföra störningar i min verksamhet?

   

E.on har implementerat hundratals belysningsuppgraderingar i kommersiella fastigheter. Vi planerar installationen noga tillsammans med dig för att minimera påverkan på din verksamhet.

Visa mer

18. Vad händer om den installerade LED-belysningen i LightSmart är otillräcklig eller inte ger tillräckligt med ljus för mina behov?

    

Innan vi tecknar LightSmart-avtalet går vi tillsammans igenom belysningslösningen i detalj. Du kommer att ges möjlighet att utvärdera och anpassa denna lösning – inom ramen för Prologis specifikationer – så att den uppfyller dina behov på bästa sätt.

Visa mer