Det är insidan som räknas – att göra logistiklokaler till en plats för människor

För logistikfastigheter finns det nu en ny standard för certifiering tillgänglig – WELL Certified™ Gold. Vår Prologis DC5 byggnad i Tilburg, Nederländerna, är den första fullt utrustade byggnaden i världen som uppnår WELL certifiering på guldnivå. Det är till och med en av endast två logistiskfastigheter att blivit certifierade av WELL överhuvudtaget.

Många betygssystem för byggnader fokuserar på miljöaspekten. WELL Buildnings standard riktar istället in sig på social hållbarhet genom att titta på både byggandes design och hur den styrs – med målet att förstärka hälsa och livskvalitet för de som jobbar i fastigheten. Med andra ord, vi vill sätta människan först när vi utvecklar industriella anläggningar.

Mer än fyra väggar och ett tak

Tilburg DC5 är en flaggskeppsfastighet med en 25 800 kvadratmeter stor byggnad, utvecklad för vår internationella kund Pantos Logistics. Interiören och exteriören har noggrant utvecklats som en helhet med många delade utrymmen för all personal. Varje designaspekt har genomgått en rigorös prestationsbaserad utvärdering vilket gör International Well Building Institute (IWBI) till en den kvalitetsutmärkelse det är.

Prologis har jobbat nära IWBI i det här pilotprojektet för att definiera nödvändiga kriterier för ackreditering av industrifastigheter. Guldnivån av certifieringen nås genom att uppnå alla kriterier så väl som 40 procent eller mer av optimeringsfunktionerna. Vi har även gått med i IWBI’s portfolio för att integrera WELL genomgående i våra logistikfastigheter som ytterligare exempel på vår miljöförvaltning och vårt samhällsansvar.

Mervärde för kunden

Att föra in hälsa och välbefinnande i byggnadsdesign är ett bra exempel på vårt långsiktiga fokus och innovativa inställning till hållbarhet och hur det är integrerat till fullo i vår kundorienterade affärsstrategi. Genom att skapa en balanserad och hälsosam arbetsmiljö gör vi det möjligt att erbjuda ett unikt värde för våra kunders mest värdefulla resurs – deras anställda.

Vår senaste undersökning tittar på hur man minskar personalomsättningen i lagermiljöer. Den är gjord av Prologis Research och lyfter fram detta som en av våra kunders största utmaningar. En fördel med att verka på en global nivå är att vi har möjlighet att testa idéer och utforska nytt tänkande. Tillsammans ser vi till att kontinuerligt fokusera på initiativ som på ett meningsfullt sätt förbättrar medarbetarnas hälsa och välbefinnande. På så sätt blir våra kunders företag förberedda på vad som kommer härnäst.

Pilotprojekt, som introduktionen av WELL-standard för logistiskfastigheter, är ytterligare ett steg mot att bygga lager anpassade för framtiden. Tilburg DC5 ritar återigen om kartan för vad hållbarutveckling innebär, inte genom att bara fokusera på miljöpåverkan, utan även genom att ange en riktlinje för socialt ansvarstagande.  

Related Features