Gina Helmold, utvecklingschef: Tänker på morgondagen, idag

Gina Helmold kom till Prologis för nästan tio år sedan som trainee, och idag spelar hon en avgörande roll för verksamhetens tillväxt i norra Europa. Som utvecklingschef för Beneluxregionen har hon en tydlig överblick över befintliga och framtida utvecklingsprojekt, investeringar och leasingavtal när det gäller logistikfastigheter. Tack vare många års samlade erfarenheter känner hon väl till trenderna inom branschen och vet vilka utmaningar Prologis kan förvänta sig i framtiden.

Snabb omvandling av logistikfastighetssektorn

- Marknaden och branschen har förändrats avsevärt på senare år, säger Helmold. - För tio år sedan stod många fastigheter tomma. Det ledde till att många utvecklare koncentrerade sig på leasing i stället. Nu har dock marktillgången blivit en bristvara, samtidigt som efterfrågan är fortsatt hög. Det har gjort att vår bransch står inför stora utmaningar. Och det betyder att vi nu, mer än någonsin, behöver vara kreativa och tänka utanför ramarna.

E-handelsindustrin har stor betydelse för omvandlingen av logistikfastighetssektorn. Dessutom letar andra tillväxtindustrier, såsom teknologi-, mode-, hälsovårds- och skönhetsbranschen, i allt större utsträckning efter lager- och logistikutrymme.

Spekulativ utveckling för att bemöta bristen på mark

I enlighet med företagets slogan att ligga steget före koncentrerade sig Prologis redan för tio år sedan på att hitta de bästa ställena i de regioner där det förekom logistik.

- Vi har alltid utgått från att vi kommer att vara en långsiktig ägare av våra logistikparker, förklarar Helmold. - Det är därför vi är så selektiva när vi investerar och utvecklar.

Utöver att bygga kundanpassade anläggningar, utvecklar Prologis även fastigheter i spekulativt syfte. Spekulativa logistikanläggningar är fördelaktiga, eftersom de har flexibel utformning och är tillgängliga med kort varsel. Eftersom det råder markbrist på de mest attraktiva ställena har den spekulativa utvecklingen lönat sig på senare år. Ett bra exempel på det i Nederländerna är Prologis Park Venlo. 

- I Venlo kan vi omgående leasa ut den logistikanläggning vi byggde i spekulativt syfte, säger Helmold. - Utvecklingsprojekten är så lyckade att vi för närvarande arbetar med andra spekulativa projekt i Venlo, Eindhoven, Fokker Park och Waalwijk.

Hög standard på hållbarhet och hälsa

Prologis planerar nyutveckling med framförsikt och flexibilitet. Anläggningarna är utformade för att uppfylla morgondagens krav och olika kunders behov. Det är därför BREEAM-ackrediteringen länge har varit ett av minimikraven för hållbarhet vid nyutveckling hos Prologis.

I takt med att efterfrågan från e-handelsföretagen ökar, ställs logistikfastighetssektorn inför vidare utmaningar: online-branschen anställer alltfler som behöver kontorsutrymmen och gemensamhetsytor. Och moderna kontor måste dessutom uppfylla strikta hälsonormer. Av den anledningen utvecklar Prologis effektiva logistikanläggningar med gott om kontorsutrymmen och med den kommande personalens välbefinnande i åtanke.

- Vi tar hänsyn till ett flertal saker när det gäller personalens hälsa och välbefinnande, säger Helmold. - Vår logistikanläggning i Tilburg, Nederländerna, är ett exempel på det. Vi baserade utformningen av den här byggnaden på byggnormen WELL, med stora, ljusa rum och många växter som bidrar till en behaglig atmosfär. Och träningslokalen är också bekvämt tillgänglig för de som använder byggnaden.

Vissa kunder vill helt enkelt hyra en anläggning i fem år och bedriva sin logistikverksamhet därifrån, medan andra ser framtiden i ett koncept som WELL. - Vi vill erbjuda båda delarna, säger Helmold. - Att bedriva verksamhet med framförhållning innebär att investera mer för att göra potentiella framtida användare nöjda, även de som bara letar efter en enkel lösning.

Tänker på morgondagen, idag

I sitt dagliga arbete drar Helmold nytta av samarbetet med den interna forskningsgruppen. Dessa medarbetare har inblick i trender och utveckling i Europa, USA och Asien. - På Prologis går våra egna sakkunskaper och marknadsanalyser hand i hand, förklarar Helmold. - Vi arbetar tätt ihop med forskningsgruppen. Deras analyser ger oss information om vad trenderna innebär för enskilda länder och regioner och vart de kan tänkas leda. Det är till stor hjälp och gör att vi kan välja och utveckla fastigheter och logistikanläggningar med framförhållning.

Forskningsgruppen håller dessutom ett öga på den tekniska utvecklingen och nya innovationer. Med den snabba takt som branschen utvecklas i, är det viktigt att tänka på morgondagens innovationer redan idag. - En logistikanläggning som tas fram för att användas på lång sikt måste byggas med tanke på framtidens teknologi. När vi konstruerar nya byggnader tar vi hänsyn till eventuella laddstationer för elfordon och framtida landningsplatser för drönare, förklarar Helmold. - De kanske inte finns överallt än, men det är svårt att föreställa sig logistikprocesser utan dem i en nära framtid.

För Prologis innebär en framgångsrik utveckling av logistikanläggningar att anpassa sig perfekt efter den lokala efterfrågan, att driften sköts på ett hållbart sätt, och att det ger mervärde till såväl kunderna som samhället. Men hur ser ett framgångsrikt samarbete med städer och kommuner ut? Vilka åtgärder vidtar Prologis för att öka effektiviteten i de logistikanläggningar som är i drift? Det är de utmaningar Helmold kommer att berätta om inom kort.

Related Features