Prologis Essentials

Kraven på alla företag som handlar globalt hårdnar. Föråldrad teknik, skyhöga energipriser, ökande krav på hållbarhet, brist på arbetskraft och stora problem i sista skedet av leveranserna.

Essentials-plattformen tillhandahåller nästa generations tjänster och lösningar som adresserar några av de mest kritiska utmaningarna som våra kunder står inför i de globala logistikkedjorna.


Any organisation responding to the jaw-dropping demands of global commerce today is forced to
manage through a scramble of decisions daily. 

The Essentials Platform provides the next generation of services and solutions addressing some of the most critical challenges faced by our customers anchored to the global supply chain. 

Including the day-to-day OPERATIONS of dealing with outdated systems and equipment, the soaring
cost of ENERGY, increasing importance of SUSTAINABILITY, a massive shortage in today’s fulfillment WORKFORCE and the daunting MOBILITY challenges of last-mile routing and delivery.

Våra tjänster / Our Services

Operations

Prologis fokuserar på kärnan i ett framgångsrikt uppfyllande – från inflyttningstjänster till gaffeltruckar och hyllsystem – och har allt du behöver

Energy + Sustainability

Vi förbättrar energieffektiviteten inom logistik och 80 procent av våra kunders elbehov täcks vanligtvis av förnybar energi från Prologis SolarSmart-anläggningar, medan specialbyggda laddningsstationer för elfordon, solceller på taket och LED-belysning ger en koldioxidneutral anläggning.

Mobility

Minska transportkostnaderna och förbättra sista kilometern-leveranser med automatstyrda truckar, lösningar för ruttplanering och tjänster för flottadministration är alla viktiga delar för dina transportbehov.

Workforce

Utbildning av framtidens logistikpersonal, kompetensutveckling för befintliga talanger samt säkra och produktiva medarbetare – Prologis hjälper till att bygga upp en pipeline av talanger.