Prologis släpper nu sin 11:e årliga hållbarhetsredovisning. På temat "En resilient kultur", ger rapporten en omfattande översikt över företagets hållbarhetssatsningar inom områdena miljö, socialt och styrning (ESG) och belyser aktiviteter under 2017 i Amerika, Europa och Asien.

- Stabila och beprövade ESG-metoder skapar bra affärer – de gagnar våra kunder, investerare, samhället och anställda. De bidrar till vårt företags ständiga strävan att var bäst i klassen och fördjupar vårt långsiktiga fokus på att leverera verkligt bra service, säger Hamid R. Moghadam, ordförande och koncernchef, Prologis. Vi kommer att fortsätta att vara drivande när det gäller ESG, eftersom en viktig del av vår strategi är att ligga steget före i utvecklingen.

 

Resilienta företag möter framtiden genom att förstå och möta sina intressenters framtida behov, utmaningar och möjligheter. Prologis utformar sina ESG-program för att förbättra resiliensen – både för det egna företaget som för kunderna. Utmärkande bland företagets hållbarhetsprestationer för 2017 är bland annat:


Miljö 

• 1,8 miljoner kvadratmeter hållbara byggcertifieringar som omfattar 63 projekt och innebär att företagets totala certifieringar uppgår till över 10 miljoner kvadratmeter över 304 projekt i 17 länder

• En utsläppsminskning av växthusgaser med 27 procent sedan 2011

• En ökning om 10 megawatt från solinstallationer, vilket innebär att företagets totala produktion av solenergi uppgår till 175 megawatt i nio länder

• En operativ portfölj med 82 procent effektiv belysning och 40 procent energieffektiva tak

 

Socialt ansvar

• 2 miljoner dollar i bidrag från Prologis och Prologis Foundation till ideella organisationer

• Mer än 11 ​​200 frivilliga arbetstimmar till förmån för utbildning, välfärd och miljö

• 650 000 kvadratmeter hyresfritt utrymme i våra distributionscenters donerade till ideella organisationer

 

Styrelsesätt

• Branschledare för företagsledning av fastighetsfonder för 15:e året i rad enligt Green Street Advisors

• Finalist i Corporate Secretary Corporate Governance Awards för andra året i följd

 

- De initiativ som du kommer att läsa om i denna rapport är avgörande för vår strategi och affärsmodell, säger Prologis hållbarhetschef Jeanne Renné-Malone. Vi letar ständigt efter ny teknik, affärspraxis och policys som gör vårt företag mer motståndskraftigt och hållbart. Ansträngningarna bidrar till effektiva byggnader, starka relationer med samhället och välmående arbetskraft, men helheten är större än summan av varje del. Totalt sett bidrar aktiviteterna till att säkerställa vårt företags marknadsledande position på lång sikt.

Rapporten, som har kvalitetsgranskats externt, följer Global Framework Initiative (GRI). Den har utvecklats i enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning för byggnads- och fastighetssektorn (CRESS) i enlighet med Core-alternativet.

Läs rapporten

LET'S GET STARTED

Every connection starts with a conversation. Our team is here to help.