Fakta om Prologis

  • 95 Miljoner kvadratmeter
  • 4732 Byggnader
  • 5800 Kunder
  • 2100 Anställda
  • 19 Länder
  • 4 Kontinenter
  • $180 mdr Förvaltat fastighetsvärde
  • 1983 Grundat
  • #66 Världens hundra mest hållbara bolag
  • #75 S&P 500 Medlem
Uppgifter per den 30 juni 2022 för tillgångar som företaget ägde eller hade investeringar i, på helägd basis eller genom saminvesteringssatsningar, fastigheter och utvecklingsprojekt.

Betydelsefulla marknader för logistikfastigheter

Prologis är en ledande leverantör av logistikfastigheter i Norden med ett brett utbud av högkvalitativa lagerlokaler och distributionscenter. Nyckelpositioner i eller i närheten av Stockholm, Göteborg, Norrköping och Jönköping ger kunder åtkomst till stora transportvägar som når ut till hela Norden. Prologis har också mark för ny bebyggelse i Norden.

Marknad Stockholm
Stockholm – Blomstrande centrum för handel och teknologi i Sverige

Stockholm – Blomstrande centrum för handel och teknologi i Sverige

Stockholm är Sveriges ekonomiska, kulturella och politiska huvudstad. I storstadsområdet bor 2,5 miljoner invånare, ungefär en fjärdedel av Sveriges totalbefolkning. Stockholm är blomstrande, befolkningstätt och levande och en av de snabbast växande städerna i Europa.

Marknad Göteborg
Göteborg – en nyckelposition mitt i Skandinavien

Göteborg – en nyckelposition mitt i Skandinavien

Göteborg är Sveriges näst största stad och Nordens femte största. Staden har ungefär 580 000 invånare och storstadsområdet ungefär en miljon. Göteborg ligger på Sveriges västkust, i Skandinaviens mitt, med en strategisk placering mellan Köpenhamn (Danmark) och Malmö (Sverige) i söder, och Oslo (Norge) i norr. Tack vare denna nyckelposition och...

Marknad Norrköping
Norrköping – Industri, jordbruk och logistik

Norrköping – Industri, jordbruk och logistik

Norrköping ligger ungefär 15 mil sydväst om Stockholm och ungefär 30 mil nordost om Göteborg. Staden har en flygplats och är strategiskt belägen med direktanslutning till Europavägarna E22 (Malmö, Kalmar, Norrköping) och E4 (Uppsala, Stockholm, Jönköping, Ljungby). Norrköpings kommun har ungefär 137 000 invånare.

Marknad Jönköping
Jönköping – Centralt beläget i ett väl utbyggt nätverk

Jönköping – Centralt beläget i ett väl utbyggt nätverk

Jönköpings kommun har ungefär 135 000 invånare, vilket gör det till en av Sveriges tio största städer. Regionen räknas som ett av de viktigaste logistikområdena i södra Sverige. Ett väl utbyggt järnvägs- och vägnätverk ger snabb åtkomst till Stockholm, Göteborg, Jönköpings flygplats och Köpenhamn i Danmark. 80 procent av Sveriges befolkning finns...

Research

Vi har branschens enda egna researchteam, med ett klart och tydligt fokus på dagens möjligheter och morgondagens trender. Prologis Research kombinerar egna data med branschfakta och kunskaper från en kontinuerlig dialog med kunderna för att tillhandahålla djuplodande analyser till våra intressenter.

Prologis Park Nieuwegein, Nieuwegein, the Netherlands
Logistikfastigheter: Krafterna som styr tillgången på nya logistikfastigheter

Logistikfastigheter: Krafterna som styr tillgången på nya logistikfastigheter

Förändringarna inom utvecklingen av logistikfastigheter har följt en uppenbar trend. I vår förra studie utforskade vi de strukturella trender som driver på efterfrågan på moderna lagerutrymmen (förändringar kring efterfrågan). Med tanke på att efterfrågan kommer att förbli stark inom överskådlig framtid, skiftar vi nu fokus till vad som styr tillgången på nya fastigheter.

Prologis Park Grande, Mexico City, Mexico
Framtidens behov av logistikfastigheter

Framtidens behov av logistikfastigheter

Den globala pandemin har för evigt förändrat marknaden för logistikfastigheter: beslut om försörjningskedjan har blivit mer holistiska, mer datadrivna...

Prologis International Park of Commerce, Tracy, California
Prologis index över logistikhyror 2020: Motståndskraften testad

Prologis index över logistikhyror 2020: Motståndskraften testad

Prologis hyresindex har sedan starten 2015 undersökt trenderna på nettohyrornas förändring på de viktiga logistikmarknaderna i Nordamerika, Europa...

Prologis Park 33 Building 1, Easton, Pennsylvania
Logistiklägen och e-handel kan sänka handelns klimatpåverkan

Logistiklägen och e-handel kan sänka handelns klimatpåverkan

När e-handeln sätter omsättningsrekord och paketleveranserna bedöms växa med 80% under det kommande decenniet, kommer frågan upp kring hur klimatsmart...

q3_2020_automation_paper
Automation och logistikfastigheter: Del 1

Automation och logistikfastigheter: Del 1

Automationens intåg har kraften att revolutionera hela logistikbranschen i grunden. När möjligheterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar, blir en...

Registrering för Prologis nyhetsbrev

Vill du ha koll på det senaste när det gäller trender och utveckling hos Prologis Sweden? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev: