Prologis årliga Logistics Rent Index Report kombinerar expertkunskaper om lokala marknader med egenutvecklad data för att analysera hyrestrender i Nordamerika, Europa, Asien och Latinamerika.

2023 års rapport visar på en fortsatt hög efterfrågan och stadig ökning av logistikhyror globalt, med betydande tillväxt i Latinamerika och Mexiko på grund av ultralåga vakanser. Även i USA och Europa har hyrorna ökat med 6 respektive 7 procent, vilket tyder på fortsatt stark efterfrågan trots en svag ekonomi. Nederländerna stod för den kraftigaste stigningen i Europa med en hyresökning på 13 procent, följt av Tysklands 10 procent.

Den europeiska marknaden förväntas fortsätta växa, särskilt med tanke på den låga e-handelspenetrationen jämfört med USA, vilket ger potential för tillväxt de kommande åren.

I Sverige har hyrorna ökat i långsammare takt, med en ökning på 2,5 procent under 2023 efter ett starkt 2022. Trots lägre tillväxt i Stockholm på grund av ökat utbud förväntas hyrorna i främst Göteborg öka, där det finns låga vakanser och begränsad potential för nybyggnation. 

Läs rapporten i sin helhet här.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.