De bäst belägna logistikfastigheterna

Vårt fastighetsutbud omfattar Last Touch®-distributionscenter med hög genomströmning, gateway- och flermarknadsfastigheter samt fastigheter med inriktning på datacenter och life sciences-lager.
Våra fastigheter:

Gateway

Som namnet antyder har dessa flermarknadsfastigheter tillgång till stora sjöfrakt- och intermodala hamnar.

Stadsdistribution

Stadsdistributionsfastigheter är vanligtvis små till medelstora byggnader i städer, och är väl positionerade för att kunna erbjuda en till två dagars leverans till en hel stor marknad.

Flera marknader

Distributionsanläggningar som betjänar flera marknader har rätt balans mellan läge och funktionalitet, och de är oftast nyare, större och belägna vid viktiga transportknutpunkter i utkanten av större städer.

Prologis Last Touch

Last Touch®-objekt kan nå stora, täta och välbärgade befolkningsgrupper inom några timmar. Våra Last Touch®-distributionscenter möjliggör snabbare och effektivare leveranser från e-handelsleverantörer till konsumenternas hem.

Upplev en ny typ av logistikfastigheter

Vår storlek och lokala expertis förbättrar din erfarenhet av att hyra, driva och arbeta med logistikfastigheter.

Two people signing paperwork
Image Zoom Icon

Förenklad uthyrning

Bara för att din verksamhet är komplex behöver inte hyresprocessen vara det. Med lösningar som Clear Lease® har vi gjort processen enkel, okomplicerad och transparent, så att du får en så bra upplevelse som möjligt.

A woman and man in a warehouse
Image Zoom Icon

Fastighetsförvaltning

Vi vill säkerställa att Prologis byggnader underhålls effektivt så att de behåller sin höga kvalitet. Våra lokala fastighetsförvaltare är tillgängliga för att tillgodose dina behov dygnet runt.

A maintenance tech
Image Zoom Icon

Underhåll

Våra tekniker utför grundläggande underhåll i byggnaden, och fungerar som din kontaktperson på plats när externa tjänster med leverantörer ska samordnas för din räkning.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.