Varför investera med oss

Vi utnyttjar vår tydliga företagsstruktur och vår branschledande position för att leverera ett betydande mervärde för investerare, vilket bevisas av vår dokumenterade investeringshistorik.*

Ägare/verksamhetsmodell

Vi hanterar våra fastigheters hela livscykel direkt och effektiviserar service och support för våra kunder.

Kundcentrering

Vi bygger livslånga partnerskap med våra kunder och lyssnar, lär oss och utnyttjar vår storlek för att lösa deras problem, vilket ger ett värde som sträcker sig längre än till fastigheter.

Tillgång till egen pipeline

Våra öppna fonder har regelbundet tillgång till nyutvecklade, inkomstbringande tillgångar från Prologis.

Global räckvidd

Tack vare vår globala räckvidd kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av unika fastighetslösningar samtidigt som vi kan skapa operativa effektivitetsvinster för vår verksamhet.

Specialisering inom sektorn

Att investera i, äga och driva logistikfastigheter är vår enda verksamhet – vi drar nytta av ett koncentrerat fokus med tydliga mål.

ESG-ledarskap

Vi är ledande när det gäller att leverera konkreta ESG-lösningar och värde för alla våra intressenter, vad gäller allt från byggnadscertifieringar till koldioxidstrategier, arbetslösningar och solcellsutveckling.
(Klicka här för att få tillgång till information som krävs enligt EU.)

*Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.