Strategic capital is siffror

Assets

91

Miljarder dollar förvaltat kapital

Square Feet

54,2

miljoner kvadratmeter

2 695

Byggnader

Countries

17

Länder

Funds

9

Fonder

Investors

140

Investerare

Varför investera med oss

Vi utnyttjar vår tydliga företagsstruktur och vår branschledande position för att leverera ett betydande mervärde för investerare, vilket bevisas av vår dokumenterade investeringshistorik.*

Ägare/verksamhetsmodell

Vi hanterar våra fastigheters hela livscykel direkt och effektiviserar service och support för våra kunder.

Kundcentrering

Vi bygger livslånga partnerskap med våra kunder och lyssnar, lär oss och utnyttjar vår storlek för att lösa deras problem, vilket ger ett värde som sträcker sig längre än till fastigheter.

Tillgång till egen pipeline

Våra öppna fonder har regelbundet tillgång till nyutvecklade, inkomstbringande tillgångar från Prologis.

Global räckvidd

Tack vare vår globala räckvidd kan vi erbjuda våra kunder ett brett utbud av unika fastighetslösningar samtidigt som vi kan skapa operativa effektivitetsvinster för vår verksamhet.

Specialisering inom sektorn

Att investera i, äga och driva logistikfastigheter är vår enda verksamhet – vi drar nytta av ett koncentrerat fokus med tydliga mål.

ESG-ledarskap

Vi är ledande när det gäller att leverera konkreta ESG-lösningar och värde för alla våra intressenter, vad gäller allt från byggnadscertifieringar till koldioxidstrategier, arbetslösningar och solcellsutveckling.
(Klicka här för att få tillgång till information som krävs enligt EU.)

*Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.

Anpassning efter investerarna

Prologis är fast beslutet att anpassa sina intressen efter investerarnas och har därför vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa en långsiktig anpassning.

Saminvestering

Vi investerar i alla våra strategiska kapitalfonder, och våra saminvesteringar uppgår till mellan 15 och 55 procent. Som komplementär ger vi investerare trygghet genom vår hållbara, A-klassade balansräkning, överlägsna portfölj och kundfokuserade inriktning.

Enportföljspolicy

Vi arbetar på en ägarblind basis så att våra team på plats kan fokusera på att skapa operativ excellens i alla fonder och projekt.

Tilldelningspolitik

Vi inkluderar en rotationspolicy för att säkerställa enhetlighet mellan olika ägare. Normalt konkurrerar fastighetsinvesteringsfonden (REIT) inte att med någon fond eller något företag om en investeringsmöjlighet. När en fastighet ligger inom en fonds investeringsriktlinjer tilldelas den i allmänhet fonden, inte REIT:n.

Löpande medel

Våra nio fordon, vart och ett med specifika geografiska och riskprofiler, är inriktade på logistikfastigheter på marknader med hög konsumtion och höga inträdeshinder. Alla våra bolag, som samtliga drar nytta av Prologis-plattformens storlek och räckvidd, är inriktade på att leverera branschledande, riskjusterad avkastning med en överlägsen investerarupplevelse.

Privata, öppna fonder

LAX Logistics Ctr 1 & 2

Prologis Targeted U.S. Logistics Fund

Bildad: 2004
Strategi: Core
Region: USA
Fastigheter: 735
MSF: 123
Prologis saminvestering: 27%

Natural light flooding interior of distribution center in Tilburg, Netherlands

Prologis European Logistics Fund

Bildad: 2007
Strategi: Core
Region: Europa
Fastigheter: 628
MSF: 148
Prologis saminvestering: 23.8%

Aerial view of Prologis Park Beijing Airport in Beijing, China

Prologis China Core Logistics Fund

Bildad: 2019
Strategi: Core
Region: China
Fastigheter: 100
MSF: 28
Prologis saminvestering: 15.3%

ytterligare satsningar

saminvesteringar Bildad TYP | STRUkTUR STRATEGi REGION
Prologis European Logistics Partners 2013 Private JV | Stängd Core Europa

Prologis China Logistics Ventures

2011 Private JV | Stängd Development Kina
Prologis U.S. Logistics Venture 2014 Private JV | Stängd Core USA

Prologis Brazil Logistics Venture

2019 Private JV | Stängd Core och Development Brasilien
FIBRA Prologis* 2014 Offentlig | Öppen Core Mexiko
Nippon Prologis REIT** 2013 Offentlig | Öppen Core Japan
 

*Handlas på mexikanska börsen
**Handlas på Tokyobörsen
Detta utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa värdepapper i någon befintlig eller till bildad emittent. Ett erbjudande eller en uppmaning kommer endast att göras genom ett fullständigt memorandum och slutgiltig dokumentation i en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act från 1933, med ändringar och tillämpliga lagar i någon annan jurisdiktion där värdepapper kan erbjudas.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.