Miljöförvaltning

Per den 31 december 2021

Solar Energy

325 MW

installerad solenergi – tillräckligt för att driva 42 249 genomsnittliga hem.

LED Lighting

Nettonoll

i hela vår verksamhet senast 2030 och i hela vår värdekedja senast 2040 (mål).

Sustainable Design & Development

38%

minskning av scope 3-utsläpp sedan 2016.

Building Certifications

195 miljoner

kvadratmeter certifierad hållbar yta, vilket motsvarar mer än fem Central Parks (New York City).

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Socialt ansvar

Vi främjar våra intressenters välbefinnande för att stärka de långvariga relationer som utgör grunden för vår framgång.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Styrning, efterlevnad och etik

Vi upprätthåller de högsta normerna för etik och integritet.

2020 Sustainability Report Executive Summary

Rapporter och resurser

I vår årliga hållbarhetsrapport som uppfyller kraven för hållbarhetsrapportering beskriver vi våra framsteg samt uppdaterar våra data och mätvärden. Vi offentliggör också viktiga policyer som styr våra ESG-insatser.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.