PÅSKYNDAR Innovation

Prologis Ventures som grundades 2016 lägger grunden för framtidens handel. Vi investerar i allt från Serie A-företag till företag i tillväxtfas som fokuserar på innovation inom logistiksektorn.

Vår tesdrivna investeringsstrategi är inriktad på att lösa Prologis kunders mest kritiska problem inom försörjningskedja och transport, digitala byggnader och infrastruktur samt fastigheter och byggnation.

Prologis Ventures utnyttjar Prologis globala nätverk och djupa branschkunskaper och är den bästa partnern för att påskynda tillväxt, hantera utmaningar och lansera innovativa lösningar på marknaden.

Vid sidan av Ventures är Prologis Labs en testplats för innovation, den viktigaste utgångspunkten för kundledda, revolutionerande innovationer inom logistik.

Prologis ventures: fokus på investeringar

Vi investerar i transformerande företag i tidig fas och i tillväxtfas med fokus på tre huvudbranscher:

FÖRSÖRJNINGSKEDJA OCH TRANSPORT

Vi söker efter teknik som ökar motståndskraften, effektiviteten och insynen i våra kunders logistikverksamhet.

FASTIGHETER OCH BYGGANDE

Vi investerar i transformerande teknik som stöder vår passion för ständiga förbättringar.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.