Prologis fastigheter, en berättelse om hållbarhet

Vårt kontinuerliga engagemang för hållbarhet innebär att vi skapar branschledande, energieffektiva byggnader som kostar mindre i drift, så att du kan spara pengar.

Prologis Buildings, a Story of Sustainability

Energieffektiv VVS med låga utsläpp

Minskar utsläppen när byggnaden är tom

Värmeavvisande tak

Reflekterar solljus och stöter bort värme, vilket sänker lufttemperaturen inomhus

Hög effektivitet i tak- och väggmaterial

Optimerar inomhustemperaturen

20–30% byggmaterial med regionalt ursprung

Minskar transportutsläppen och främjar lokala ekonomier. Användning av biobaserade cirkulära byggmaterial.

Energiövervakning i realtid

Håller de anställda informerade och skapar medvetenhet

Takfönster

Minskar elförbrukningen dagtid

Solpaneler

Förvandlar tak till källor för ren energi

LED-belysning med dynamisk styrning

Förbättrar belysningen och minskar energikostnaderna

Energisparläge för dockningsutrustning

Sparar energi när den inte används

Utjämnare med tätning av springor och skydd med bottenkudde för lastkajer

Skyddar inredningen mot väder och vind

Områden för lagring och insamling av återvinningsmaterial

Minimerar miljöpåverkan

Färg, tätningsmaterial och isolering med låga utsläpp

Lägre miljöpåverkan än konventionella färgprodukter

Smarta energimätare

Övervaka energin i realtid för att minska energiförbrukningen

Utvändig LED-belysning

Minskar ljusföroreningar och energikostnader

Laddningsstationer för elfordon (EV)

Minskar utsläppen för dagliga pendlare

Parkeringsplatser för samåkning/bildelning

Säkert cykelförråd med laddstation för elcyklar

Växter som klarar torka och uppsamling av regnvatten

Minskar vattenförbrukningen, reproducerar lokala ekosystem och stödjer den biologiska mångfalden med insektshotell, fågelholkar, ätbara träd och grönska

Tillgång till kollektivtrafik

Kollektivtrafik, pendelbussar, cykeluthyrning och bildelning

Funktioner och fördelar med hållbar design

Våra logistikfastigheter har geografiskt relevanta, hållbara designfunktioner, däribland:

FUNKTIONER FÖRDELAR
Takfönster och höga fönster Genom att använda naturligt ljus minskar elförbrukningen (därigenom utsläppen av växthusgaser), vilket förbättrar kvaliteten på inomhusmiljön för lagerpersonalen.
Takmembran med hög reflexionsförmåga Traditionellt sett har lagerlokaler svarta takmembran av EPDM-gummi som absorberar värme från solljuset. TPO-tak (termoplastisk polyolefin), även kallade ”värmeavvisande tak”, ger samma prestanda till i stort sett samma kostnad, samtidigt som de minskar den urbana värmeöeffekten och ofta ger en behagligare arbetsmiljö. De kan också sänka driftskostnaderna genom att minska energiförbrukningen i luftkonditionerade utrymmen.
Bicycle, hybrid and carpool vehicle parking Offering parking for alternative modes of transportation encourages lifestyle choices that reduce carbon emissions and promote health and well-being.
Parkering för cyklar, hybrider och samåkning Att använda återvunnen betong, stål, asfalt och andra material i nybyggnationer ger betydande miljöfördelar, bland annat genom att minimera transportrelaterade utsläpp av växthusgaser och genom att avleda en stor del av byggavfallet från deponin.
Område för återvinning på plats Genom att stödja kundernas återvinningsinsatser kan vi minska avfallet på soptippen och användningen av nya resurser.
Energieffektiva belysningssystem Lagerlokaler använder traditionellt metallhalogenbelysning, men i större delen av vår portfölj används energieffektiva lysrör och LED-belysningstekniker, ofta med beläggnings- och ljussensorstyrning för att ytterligare minska elförbrukningen.
Åtgärder för att bevara vatten Utvändig landskapsarkitektur, rörelseaktiverade kranar, lågflödestoaletter, vattenlösa urinaler och uppsamling av regnvatten för bevattning minskar användningen av färskvatten.
Tätningsmaterial, lim och mattsystem med låga utsläpp Föreningar och kemikalier som inte är baserade på olja sparar icke-förnybara resurser och förbättrar luftkvaliteten för en hälsosammare arbetsmiljö.
Solkraft, lagring och vindkraft Industriella lagerlokaler är lämpliga kandidater för alternativa energisystem, särskilt solceller och batterilagring.

CERTIFIERADE HÅLLBARA ANLÄGGNINGAR

LEED Certification
BREEAM certification
DGNB Certification

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.