Prologis strategi för ESG

På Prologis bygger vi en hållbar framtid idag – såväl för kommande generationer som för våra kunder. Varje dag arbetar vi för att göra världen mer motståndskraftig genom att erbjuda utmärkt global logistik. Detta ger mening och syfte åt det vi gör. Vårt mål är att vara det ledande företaget inom logistikfastigheter, mätt utifrån kundservice, medarbetarnas engagemang, ekonomiska resultat och balansräkningens styrka. Våra värderingar är vägledande för hur vi arbetar med våra kunder, kollegor och samhällen. Vi fokuserar på kundfokuserade hållbarhets- och energilösningar, innovation och en stark kultur vad gäller integration och mångfald.

Vi har ett stort inflytande genom en strategi som består av fyra delar:

VÄSENTLIGHETSBEDÖMNING

Vartannat år gör vi en omfattande väsentlighetsbedömning för att få information om vår förståelse av Prologis inverkan på miljön, ekonomin och samhället. Denna bedömning involverar en mängd olika intressenter, inklusive anställda, kunder, ideella organisationer och leverantörer, för att fånga upp ett spektrum av interna och externa synpunkter.

Enligt vår senaste utvärdering är följande ämnen de mest väsentliga:

  • Utsläpp.
  • Energi.
  • Indirekta ekonomiska effekter.
  • Lokalsamhällen.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.