Policyer

ESG-policy

Prologis ESG-policy formaliserar vårt långvariga engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder genom att integrera ESG-överväganden i våra investeringsbeslut och förvaltningsprocesser.

Etik- och uppförandekod

Prologis har åtagit sig att arbeta med integritet och i full överensstämmelse med lagar och regler.

Policy för mänskliga rättigheter

Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller hur de driver sin verksamhet, behandlar sina anställda och påverkar miljön.

Uppförandekod för leverantörer

Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller hur de driver sin verksamhet, behandlar sina anställda och påverkar miljön.

Arkiv över hållbarhetsrapporter

Prologis har publicerat årliga hållbarhetsrapporter sedan 2006.

2020 Sustainability Report Executive Summary
Image Zoom Icon

Hållbarhetsrapporten 2020

Prologis hållbarhetsrapport 2020 beskriver de viktiga resultat och relevanta initiativ som har bidragit till våra framsteg mot våra ESG-ambitioner och -mål från den 1 januari 2020 till den 31 december 2020.

Sustainability report 2019
Image Zoom Icon

ESG-konsekvensrapport 2019

I vår hållbarhetsrapport 2019 som uppfyller kraven för hållbarhetsrapportering beskriver vi våra framsteg samt uppdaterar våra data och mätvärden.

Prologis Capelin Distribution Center
Image Zoom Icon

ESG-konsekvensrapport 2018

ESG-konsekvensrapport 2018 är ett exempel på vårt långvariga engagemang för ESG som en differentierande konkurrensfaktor som hjälper oss att bättre betjäna våra kunder, leverera värde till vår verksamhet och ligga steget före vad som kommer härnäst.

Prologis Logistics Sustainability 2017
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2017

Prologis hållbarhetsrapport 2017 visar att Prologis är framåtblickande, smidigt och motståndskraftigt i en snabbföränderlig värld.

2016 Sustainability Report
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2016

Vår hållbarhetsrapport 2016 återspeglar vårt långa engagemang för miljöförvaltning, socialt ansvar och företagsstyrning.

2015 Sustainability Report
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2015

Vi lever upp till vårt löfte att minimera miljöpåverkan från vår affärs- och utvecklingsverksamhet.

Prologis 2014 Sustainability Report
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2014

Vårt gemensamma och kontinuerliga engagemang för miljö, socialt ansvar och företagsstyrning har en direkt och positiv inverkan på hälsan i våra samhällen.

2013 Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

Prologis rapport om företagsansvar 2013

Under 2013 utvecklade vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Vi minskade vår miljöpåverkan, lanserade en global volontärsdag och stärkte våra styrningsstandarder.

2012 Prologis Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

Prologis rapport om företagsansvar 2012

Våra program för socialt ansvarstagande förbättrar ytterligare de samhällen där vi bor och verkar.

2011 Prologis Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

Prologis rapport om företagsansvar 2011

I början av fusionen mellan AMB och ProLogis definierade vi de kärnvärden som vi anser vara exempel på Prologis kultur.

2010 Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

Prologis rapport om företagsansvar 2010

Vårt engagemang för företagsansvar är grundläggande för hur vi definierar framgång och kommer att fortsätta att vägleda oss i framtiden.

2009 Corporate Responsibility Report
Image Zoom Icon

Prologis rapport om företagsansvar 2009

Vårt orubbliga engagemang för miljövänliga byggmetoder fortsatte under 2009.

2008 Prologis Sustainability Report
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2008

Vi fokuserar på att förbättra energieffektiviteten i de befintliga anläggningarna i vår portfölj.

2007 Prologis Sustainability Report
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2007

På Prologis är hållbarhet en affärsmetod som balanserar miljömässiga, samhälleliga och ekonomiska mål.

2006 Prologis Sustainability Report
Image Zoom Icon

Prologis hållbarhetsrapport 2006

Hållbarhet har länge varit en central del av vårt sätt att göra affärer på Prologis.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.