Etik

Alla våra anställda och styrelseledamöter utgår från den högsta etiska standarden och strävar efter att göra affärer med kunder och affärspartners som delar våra värderingar.

För att hjälpa till att ingjuta dessa värderingar har företaget antagit en etik- och uppförandekod, som har översatts till 15 olika språk.

Förutom att följa gällande lagar mot mutor och korruption i de jurisdiktioner där vi gör affärer, kräver vi också strikt efterlevnad av USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), som förbjuder mutor till utländska tjänstemän och hemlighållande av sådana mutor. För att säkerställa efterlevnaden av FCPA genomför vi inte bara utbildning om vårt program för bekämpning av mutor och korruption på de olika marknader där vi bedriver verksamhet, utan vi uppmuntrar också till rapportering av potentiella etiska problem genom vår anonyma etiska hjälplinje som administreras av en tredje part.

Läs vår etik- och uppförandekod

Prologis Capelin Distribution Center

Miljöförvaltning

Vi implementerar hållbara lösningar som främjar miljöprestanda och gynnar våra kunder och samhällen.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Socialt ansvar

Vi främjar våra intressenters välbefinnande för att stärka de långvariga relationer som utgör grunden för vår framgång.

2020 Sustainability Report Executive Summary

Rapporter och resurser

I vår årliga hållbarhetsrapport som uppfyller kraven för hållbarhetsrapportering beskriver vi våra framsteg samt uppdaterar våra data och mätvärden. Vi offentliggör också viktiga policyer som styr våra ESG-insatser.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.