Utforska Workforce Essentials

Vi har ett digitalt utbildningsprogram för lärande och utveckling med logistikcertifieringar – allt utformat för att bygga upp kompetensen hos dina logistikmedarbetare och chefer. Dessutom tillhandahåller vi de senaste tekniska lösningarna för att öka produktiviteten och säkerheten för dina anställda – från bärbara enheter till autonoma, mobila robotar.

Prologis Learning Academy

Vår akademi gör det möjligt för personer att utforska utbildningsmöjligheter och börja göra karriär inom transport-, distributions- och logistikbranschen. Via en mobilapp kan studenter/deltagare ladda ned datadrivna, självstyrda utbildningsmoduler och välja kurser som sträcker sig från datahantering till kvalitetsprocesser med mera.

Lagerrobotik

Genom vår partner Locus Robotics erbjuder vi de senaste anpassningsbara och skalbara robotlösningarna för att driva ditt digitala lager och öka produktiviteten hos dina anställda. Med autonoma mobila robotar kan du optimera hela plockprocessen i din logistikanläggning och använda rapporterings- och förvaltningsverktyg för att optimera arbetsflödet i realtid för medarbetare och robotar.

Prologis Community Workforce Initiative (CWI)

Genom det här initiativet, som lanserades 2018, bygger Prologis upp en talangpool för sina kunder med tonvikt på att återuppliva karriärvägar och skapa ekonomiska möjligheter i de samhällen där vi är verksamma. I samarbete med JFF, en nationell ideell organisation som driver på omvandlingen av den amerikanska arbetskraften och utbildningssystemen, har vi utformat ett digitalt lärande- och utvecklingsprogram som bygger upp kompetensen hos dagens logistikpersonal.

Plattform för anställning och bibehållning av arbetskraft

Genom Prologis partner WorkStep kan vi hjälpa dig att hitta och behålla de bästa logistiktalangerna för dina arbetskraftsbehov. Vi hjälper dig att hitta rätt medarbetare och anställa snabbare med hjälp av intelligent screening. När du väl anställt ger vi feedback i realtid, insikter och åtgärdsförslag för att hålla dina anställda engagerade och ge cheferna möjlighet att vidta rätt åtgärder för att förbättra personalbindningen i första ledet och driva organisatoriska förbättringar på din anläggning.

Utbildning och certifiering

Vi erbjuder onlineutbildning och logistikcertifieringar. Våt onlineprogram tar upp grundläggande arbetskraftsfärdigheter, Lean-principer och logistikspecifik utbildning inom områden som säkerhet på arbetsplatsen och truckkörning. Kurserna utnyttjar den senaste tekniken - till och med VR-verktyg - för att förbättra lärupplevelsen.

Bärbara produkter för produktivitet och säkerhet

Bärbara enheter hjälper anställda att utföra uppgifter på ett mer ergonomiskt sätt, och på så sätt öka produktiviteten och säkerheten samt minska trötthet och skador. Vi har investerat i bärbara enheter som bärs på höften som ger logistikarbetare coachning i realtid med tips och rekommendationer för att förbättra säkerheten och ergonomin. Dessa bärbara enheter är utformade för robusta industriella miljöer med toppmoderna sensorer och den senaste maskininlärnings- och datatekniken. För att ge dina drifts- och säkerhetsteam användbara insikter samlar dessa produktivitetsenheter också in data från hela din personalstyrka samt data om riskfyllda arbetsställningar för att uppnå de mål som företaget har satt upp.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.