Vårt interna fastighetsförvaltningsprogram omfatar följande:

På Prologis behåller vi äganderätten till våra byggnader. Det innebär att vi har ett långsiktigt intresse av att se till att våra anläggningar håller hög standard, att våra kunder får god service och att verksamheten fungerar effektivt.

Det är högsta prioritet för Prologis att se till att våra industrifastigheter uppfyller eller överträffar gällande hållbarhetsstandarder. Vårt fastighetsförvaltningsteam deltar i planeringen av varje byggnad för att säkerställa maximal effektivitet för våra kunder.

Vårt interna fastighetsförvaltningsprogram omfattar följande:

 

  • En jourtelefon öppen dygnet runt med externa partner
  • En webbapplikation med inblick dygnet runt när det gäller status för planerat underhåll, offerter och återstående arbete
  • Samordning av byggnads-, underhålls- eller utbyggnadsarbeten
  • Professionell och snabb behandling av alla försäkrade skador
  • Hantering av externa tjänsteleverantörer, t.ex. städfirmor, takspecialister och leverantörer av fastighetsförvaltning.
  • Öppen redovisning för allmännyttiga företag
  • Kostnadsreducerande program, inklusive volymrabatter och löpande tjänster
  • Beredskap för nödsituationer för att säkerställa kontinuitet i våra kunders verksamhet
  • Säsongstjänster, t.ex. snöskottning av hustak för att förhindra ras

kontakt

Magnus Thim

Property Manager

+46 (0) 31-335 48 15
[email protected]

Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Sweden

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.