Utforska våra lösningar inom energy + sustainability essentials

Utöver våra erbjudanden bygger vi in hållbarheten i de byggnader som designas av Prologis — med insikten att de i åratal framöver kommer att påverka miljön i närområdet.

Smart belysning

Prologis LightSmart erbjuder energieffektivitet, bekvämlighet och ökad säkerhet. I samarbete med ditt logistikteam hjälper LightSmart-programmet dig att uppgradera dina nuvarande armaturer till högeffektiv, energisnål LED-belysning utan att du behöver köpa ny belysning. Prologis hanterar design, utveckling och implementering av LightSmart-uppgraderingen åt dig – och täcker alla tillkommande ersättningskostnader. Det krävs ingen kapitalinvestering från din sida, och du drar nytta av lägre drifts- och underhållskostnader, bättre ljuskvalitet och minskade koldioxidutsläpp.

Prologis SolarSmart

Med mer än 300 megawatt solkraft installerad på våra tak är Prologis en global ledare när det gäller solkraftskapacitet. Vi gör solenergi enkelt. Prologis SolarSmart-program gör att du kan minska dina elräkningar och implementera solenergi utan några kostnader eller åtaganden efter din hyresperiod. Betala bara för den energi du använder, till samma pris eller billigare än från det lokala elbolaget. Vi bygger och underhåller systemet åt dig. Beroende på marknad kan du använda krediter för förnybar energi för att kompensera din konventionella energianvändning. Få de operativa och ekonomiska fördelarna utan inledande kapitalkostnader eller långsiktiga ekonomiska åtaganden.

Energilagring/återförsäljning

Energidistribution och energiresiliens: Beroende på dina behov, dina marknader och ditt fotavtryck kan våra tjänster för energidistribution och energiresiliens bidra till kostnadseffektiva energilösningar och samtidigt öka resiliensen genom lagring och andra lösningar. Det är ytterligare en del av vår strategi för hållbar utveckling.

Smart mätning

Med hjälp av smarta mätare kan din logistikanläggning dra nytta av den smarta styrningen av nyttigheter för ökad energieffektivitet, vilket är ytterligare ett exempel på vårt kontinuerliga fokus på tekniska framsteg. I samarbete med vår partner Redaptive, som är ledande inom effektivitet som en tjänst tillhandahåller vi sensorstyrda smarta mätare och löpande programstöd för att möta behoven hos ditt lager/distributionscenter. I vårt onlinesystem för smarta mätare finns nu även en mobilapp – tillgänglig i vissa fastigheter – som gör det möjligt för dig att fjärravläsa alla mätare i din anläggning. Fördelarna är bland annat bättre hantering av energiförbrukning och analys av anläggningsdrift, tillgång till ekonomiska data om energiförsörjningen och, med ytterligare moduler, möjlighet att styra temperatur, luftfuktighet och trycknivåer.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.