VÄRLDENS BÄSTA FASTIGHETSPLATSER

Vi förvärvar, utvecklar och underhåller världens största samling av högkvalitativa logistikfastigheter.

Exterior view of Stapleton Business Center

Fastigheter

Upptäck våra fastighetstjänster – från att hitta fastigheter till köp av mark och byggnader, uthyrning av fastigheter med mera.

Interior view of the loading area at Datteln distribution center

Utveckling och förvärv

Vår expertis när det gäller att bygga högkvalitativa, miljövänliga anläggningar leder till såväl bättre byggnader som resultat när det gäller hållbarhetsmålen.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.