Göteborg är Sveriges näst största stad och Nordens femte största. Staden har ungefär 580 000 invånare och storstadsområdet ungefär en miljon. Göteborg ligger på Sveriges västkust, i Skandinaviens mitt, med en strategisk placering mellan Köpenhamn (Danmark) och Malmö (Sverige) i söder, och Oslo (Norge) i norr. Tack vare denna nyckelposition har Göteborgs betydelse som industristad vuxit ända sen 1500-talet. Det finns två viktiga undermarknader för logistik i Göteborgsregionen, hamnen och Boråsområdet, som ligger längre in i landet, med Landvetters flygplats däremellan.

Handel och sjöfart har alltid spelat en stor roll i Göteborgs ekonomiska historia tack vare stadens fördelaktiga placering. Andra stora sektorer är tillverknings- och byggindustri, bank och finans, samt event- och turistindustri.

Göteborgs strategiska närhet till stora industriknutpunkter gör platsen perfekt lämpad för leverantörer inom bilindustrin.

Göteborgs hamn är inte bara Skandinaviens, utan även Nordeuropas största exporthamn. 2016 passerade nästan 41 miljoner ton gods därigenom. Ambitionerna i regionen är höga: I en rapport från Business Region Göteborg från 2016 redogjordes för investeringsplaner fram till 2035 för byggnation av bostads-, kontors- och affärsbyggnader, och infrastruktur och logikfastigheter i Göteborgsregionen för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor.

Göteborgs största flygplats är Landvetter.

Prologis förvaltar ett flertal industrifastigheter och lagerbyggnader i Göteborg.

  • Leasing Coordinator
  • Andreas Berggren
  • +46 (0)705-528354
  • Kontakt

Se tillgängliga fastigheter i närheten

Vi hittade inga tillgängliga fastigheter på denna marknad just nu. Se tillgängligheten i närheten med hjälp av Property Search nedan.

NU KÖR VI

Varje relation börjar med ett samtal. Vårt team finns här för dig.