Välkommen till Prologis Norden


Prologis är ett ledande globalt företag som utvecklar och hyr ut logistikanläggningar till mer än 5 200 kunder i Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Anläggningarnas sammanlagda yta omfattar cirka 62 miljoner kvadratmeter.

Våra kunder är verksamma inom tillverkningsindustrin, återförsäljarledet, transportsektorn, tredjepartslogistik och andra områden där det finns storskaliga distributionsbehov. Vi erbjuder moderna, kostnadseffektiva logistikanläggningar i bra lägen.

Våra anläggningar finns i storstadsregioner och andra logistiska nav. Sedan starten i Sverige 2002 har vi etablerat och hyrt ut logistikanläggningar med en sammanlagd yta på 396 000 kvadratmeter.

Prologis Sweden broschyr

Prologis Sverige broschyr

Här finner du vår broschyr för Sverige.

Ladda ner broschyren